1956-os Intézet Alapítvány

2011. december 27-én az Orbán-kormány határozatot hozott az 1956-os Intézet Közalapítvány jogutód nélküli megszüntetéséről. 2012. január 1-től az Intézet közfeladatait az Országos Széchényi Könyvtár szervezeti keretei között, annak egyik osztályaként látja el, munkatársainak egy része a nemzeti könyvtár alkalmazottja lett.
A Közalapítvány felszámolása már korábban, 2010 második felében napirendre került. Ebben a helyzetben határozta el 2011 kora tavaszán az 1956-os Intézet szellemi közössége és alapítóinak egy része az 1956-os Intézet Alapítvány létrehozását. Az Alapítvány célja az 1956-os Intézet tevékenységének támogatása. Az Alapítvány támogat kutatási és fejlesztési projekteket a pályázatoktól a megvalósításig. Közreműködik kiadványok megjelentetésében, hozzájárul az Oral History Archívum gyarapításához, konferenciák, workshopok szervezéséhez. Az Alapítványt a bíróság 2011. nyarán bejegyezte, közhasznú jellegét 2015 tavaszán az új törvényi szabályozások környezetében is megerősítette.

Az 1956-os Intézet Alapítvány kuratóriumának elnöke:
dr. Rainer M. János, az OSZK osztályvezetője, egyetemi tanár (Eszterházy Károly Főiskola, Eger)

Az 1956-os Intézet Alapítvány kuratóriumának tagjai:
dr. Germuska Pál tud. főmunkatárs, Hadtörténeti Intézet
dr. Gyáni Gábor akadémikus, MTA BtK Történettudományi Intézete főtanácsadója, egyetemi tanár (ELTE TáTk, Budapest, CEU Budapest)
Somlai Katalin, az OSZK tud. munkatársa
dr. Valuch Tibor, az MTA TáK tudományos főmunkatársa, egyetemi tanár (Eszterházy Károly Főiskola, Eger)

Az 1956-os Intézet Alapítvány Felügyelő Bizottságának elnöke:
dr. Kiss Tamás

Az 1956-os Intézet Alapítvány Felügyelő Bizottságának tagjai:
dr. Csorba László
dr. Tóth István János