PUBLIKÁCIÓK

ÖNÁLLÓ KÖTETEK
Domokos Pál Péter elmondja életét Balogh Júliának. Budapest, 1988, Oral History Archívum-Vita Kiadó, 122 o.

„Építeni szórakoztatóbb, mint nem építeni...” Pap Endre, az első európai hibridkukorica nemesítője elmondja életét Hegedűs B. Andrásnak. Martonvásár, 1996, MTA Mezőgazdasági Kutatóintézet-Szerencs Mezőgazdasági Rt., 63 o.

Fazekas György: Forró ősz Budapesten. Életútinterjú. Az interjút készítette Hegedűs B. András. Budapest, 1989, Pallas Lap- és Könyvkiadó, 233 o.

A felkelő nap árnyéka. Kozák Gyula beszélget Ferber Katalinnal. Budapest, 2005, Balassi, 224 o.

A forradalom emlékezete. Személyes történelem. Az Oral History Archívum interjúi alapján összeállította Molnár Adrienne, Kőrösi Zsuzsanna, Keller Márkus. Budapest, 2006, 1956-os Intézet, 374 o.

Határ Győző: Életút I-II-III. (Kibővített, szerkesztett önéletrajzi visszaemlékezés Kabdebó Lóránt 1988-as interjúja alapján.) Szombathely, 1994-1995, Életünk Könyvek, 254, 484, 476 o.

A hatvanas évek emlékezete. Az Oral History Archívum gyűjteményéből. Válogatta és összeállította Molnár Adrienne. Budapest, 2004, 1956-os Intézet, 234 o.
Hogyan készül a popmenedzser? Erdős Péterrel beszélget Acsay Judit. Budapest, [1988], Unió Lap- és Könyvkiadó, 304 o.

Így kell ezt! ...Vagy másképp. Szinetár Miklós elmondja életét Kozák Gyulának. Budapest, 2003, Balassi, 295 o.

Kozák Gyula-Kőrösi Zsuzsanna-Molnár Adrienne: Budapesti Oral History Archívum/Oral History Archive, Budapest 1981-1996. Budapest, 1996, 1956-os Intézet, 156 o.

Kőrösi, Zsuzsanna-Molnár, Adrienne: Carrying a Secret In My Heart... Children of the Victims of the Reprisals after the Hungarian Revolution In 1956. Budapest-New York, 2003, CEU Press, 195 p.

Kőrösi, Zsuzsanna-Molnár, Adrienne: Mit einem Geheimnis leben. Die Schicksale der Kinder der Verurteilten von 1956. Herne, 2005, Gabriele Schafer Verlag, 269 p.

Kőrösi Zsuzsanna-Molnár Adrienne: Titokkal a lelkemben éltem. Az ötvenhatos elítéltek gyermekeinek sorsa. Budapest, 2000, 1956-os Intézet, 269 o.

Litván József: Ítéletidő. Tóth Pál Péter interjúja alapján. Budapest, 1991, Tekintet Kiadó, 174 o.

„Nagyon jó egyetemre jártam, a magyar forradalom egyetemére.” Georgiosz Vasziliu elmondja életét Hegedűs B. Andrásnak. Az interjút szerkesztette és a jegyzeteket írta Hegedűs B. András, Kőrösi Zsuzsanna. Budapest, 1999, 1956-os Intézet, 109 o.

Nem felejtünk. Varga Endre elmondja életét Hegedűs B. Andrásnak és Kozák Gyulának. Budapest, 1989, Oral History Archívum-Vita Kiadó, 144 o.

Pártok 1956. Válogatás 1956-os pártvezetők visszaemlékezéseiből. Szerk. Kőrösi Zsuzsanna, Tóth Pál Péter. Budapest, 1997, 1956-os Intézet, 356 o.

Pesti utca - 1956. Válogatás fegyveres felkelők visszaemlékezéseiből. Szerk. Bindorffer Györgyi, Gyenes Pál. Budapest, 1994, Századvég Kiadó-1956-os Intézet, 240 o.

„Szuronyok hegyén nem lehet dolgozni!” Válogatás 1956-os munkástanács-vezetők visszaemlékezéseiből. Szerk. Kozák Gyula, Molnár Adrienne és Kőrösi Zsuzsanna. Budapest, 1993, Századvég Kiadó-1956-os Intézet, 356 o.

 

KÖTETBEN, FOLYÓIRATBAN MEGJELENT PUBLIKÁCIÓK
Albert Fruzsina-Dávid Beáta-Kőrösi Zsuzsanna: Kísérlet életútinterjúk kapcsolathálózati elemzésére. In Évkönyv 2000 - VIII. Magyarország a jelenkorban. Szerk. Kőrösi Zsuzsanna, Standeisky Éva és Rainer M. János. Budapest, 2000, 1956-os Intézet, 323-337. o.

Balázs Bálint: Ella élettörténete. Egy arisztokrata életút a XX. században. In Évkönyv 1999 - VII. Magyarország a jelenkorban. Szerk. Standeisky Éva, Rainer M. János. Budapest, 1999, 1956-os Intézet, 186-196. o.

Bálint Marcell: „Nem mindennapi, mégsem különleges”. In Évkönyv 2000 - VIII. Magyarország a jelenkorban. Szerk. Kőrösi Zsuzsanna, Standeisky Éva és Rainer M. János. Budapest, 2000, 1956-os Intézet, 172-178. o.

Beck Tibor: A Kertészeti és Szőlészeti Főiskola 1956-ban. (Szakdolgozat, kézirat.) 1996, ELTE BTK, 62 o.

Beck Tibor-Germuska Pál: Forradalom a bölcsészkaron. Budapest, 1997, 1956-os Intézet, 248 o.

A Chance to Trace Loopholes in the Recent History. Interview with Gyula Kozák the Founder and Head of the Oral History Archive of Budapest. Liberal Voice Hungary. News Letter, 1997/3. 16-19. pp.

„Egy egészen más kultúrpolitikát valósítottam meg, mint ami a hivatalos volt”. Sajtó alá rendezte Kozák Gyula. Szín, 1997. 1-2. sz. 8-16. o. (Részlet a Széll Jenővel készített életútinterjúból.)

„Én is traumatizált gyerek voltam...” Szerkesztette és bevezette Molnár Adrienne. In Gerti. Hoffmann Gertrud 1928-1999. Szerk. Horányi Annabella, Nyerges Katalin. Budapest, 2001, Socio-typo, 183-195. o.

„...erről a családról, amelynek oly sok nevezetes tagja volt.” Sárközi Mátyással beszélget Hegedűs B. András. Beszélő, 1994. 51-52. sz. 1-24. o.

1954. november-1956. október. Hegedűs B. András és Kozák Gyula interjúja Vásárhelyi Miklóssal. In Vásárhelyi Miklós: Ellenzékben. Szerk. Tóbiás Áron. Budapest, 1989, Szabad Tér Kiadó, 106-165. o.

Hegedűs, B. András-Kozák, Gyula: Oral History in Hungary. A Political and Sociohistory Approach. BIOS Zeitschrift für Biographieforschung und Oral History. Special Issue, 1990, 31-41. pp.

Hegedűs B. András-Kozák Gyula-Szabóné Dér Ilona: Életútinterjú Jánossy Ferenccel. Medvetánc, 1986. 4.-1987. 1. sz. 221-306. o.

„Hosszú, idegőrlő lélektani harc volt”. Összeállítás az Oral History Archívum visszaemlékezései alapján. Válogatta és szerkesztette Kőrösi Zsuzsanna, Molnár Adrienne. In Évkönyv 1999 - VII. Magyarország a jelenkorban. Szerk. Standeisky Éva, Rainer M. János. Budapest, 1999, 1956-os Intézet, 128-154. o.

Kádár János a kortársak emlékezetében. Összeállítás az 1956-os Intézet Oral History Archívumának életútinterjúiból. Válogatta és szerkesztette Kőrösi Zsuzsanna, Molnár Adrienne. Rubicon, 2000. 7-8. sz. 75-98. o. (Újraközölve: Kádár János emlékezete. In Ki volt Kádár? Harag és részrehajlás nélkül a Kádár-életútról. Szerk. Rácz Árpád. Budapest, 2001, Rubicon-Aquila-könyvek, 173-188. o.)

Keller Márkus: „Úristen még sötétebb lesz?!...” In Évkönyv 1999 - VII. Magyarország a jelenkorban. Szerk. Standeisky Éva, Rainer M. János. Budapest, 1999, 1956-os Intézet, 197-204. o.

Keller Márkus: Utak és emlékezetek. Két tanári pálya a XX. századi Magyarországon. In Évkönyv 2003 - XI. Magyarország a jelenkorban. Szerk. Rainer M. János, Standeisky Éva. Budapest, 2003, 1956-os Intézet, 164-181. o.

Kozák Gyula: Az identitás nélküli ember. In Évkönyv 2003 - XI. Magyarország a jelenkorban. Szerk. Rainer M. János, Standeisky Éva. Budapest, 2003, 1956-os Intézet, 95-110. o.

Kozák Gyula: Gazdasági, politikai vezetői magatartások és életutak az 1980-as évek első felében. Másodlagos elemzés. In Évkönyv 2004 - XII. Magyarország a jelenkorban. Szerk. Rainer M. János, Standeisky Éva. Budapest, 2004, 1956-os Intézet, 116-144. o.

Kozák Gyula: Gondolatok és tervek az interjúgyűjteményről. In Évkönyv 1994 - III. Szerkesztőbizottság: Bak M. János, Hegedűs B. András, Litván György, Rainer M. János és S. Varga Katalin. Budapest, 1994, 1956-os Intézet, 257-266. o.

Kozák Gyula: (M)oral history. Beszélő, 1997. 2. sz. 60-64. o.

Kozák Gyula: Múltba nézés. Interjútöredékek Farkas Vladimírral, az Államvédelmi Hatóság volt alezredesével. Mozgó Világ, 1988. 11. sz. 90-119. o.

Kozák Gyula: Az Oral History Archívumról. Bevezetés az OHA 56-os interjúinak annotált jegyzékéhez. In Évkönyv 1992 - I. Szerkesztőbizottság: Bak M. János, Békés Csaba, Hegedűs B. András és Litván György. Budapest, 1992, 1956-os Intézet, 257-266. o.

Kozák Gyula: Az Oral History Archívumról. In Hatalom és társadalom a XX. századi magyar történelemben. Szerk. Valuch Tibor. Budapest, 1995, Osiris Kiadó-1956-os Intézet, 74-82. o.

Kozák Gyula: Sajtó alatt. Interjú Kende Péterrel. Mozgó Világ, 1989. 9. sz. 61-84. o.

Kőrösi Zsuzsanna: „Egész életemben arra vágytam, hogy egyszer megtaláljam...” In Elhúzódó társadalmi traumák hatásának felismerése és gyógyítása. Szerk. Virág Teréz. Budapest, 1997, Animula, 74-80. o.

Kőrösi Zsuzsanna: Hallgatás és titok. Az 1956-os magyar forradalom után kivégzettek gyermekei a Kádár-rendszerben. In Politikai pszichológiai tanulmányok. 7. Politikai kultúra és politikai szocializáció. Szerk. Lányi Gusztáv. Budapest, 1999, MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont, 29-62. o. (Újraközölve: In A politika pszichológiai tükörben: Magyarország, 1990-2005. ELTE Társadalomtudományi Kar Politikai Magatartásvizsgáló Kutatóközpont Kiadványai 2. Szerk. Lányi Gusztáv. Budapest, 2006, Jószöveg Műhely, 25-58. o.)

Kőrösi Zsuzsanna: Titokkal a lelkemben éltem... Az 1956-os magyar forradalom után kivégzettek gyermekei a Kádár-rendszerben. Café Bábel, 1996. 1. sz. 75-87. o.
Kőrösi Zsuzsanna-Molnár Adrienne: Életinterjúk az Oral History Archívumban. In Évkönyv 1994 - III. Szerkesztőbizottság: Bak M. János, Hegedűs B. András, Litván György, Rainer M. János és S. Varga Katalin. Budapest, 1994, 1956-os Intézet, 271-282. o.

Kőrösi, Zsuzsanna-Molnár, Adrienne: The Handing Down of Experiences in Families of the Politically Condemned in Communist Hungary. In IX. International Oral History Conference. Göteborg, 1996, 1160-1167. pp.

Kőrösi Zsuzsanna-Molnár Adrienne: „Ha valami tabu, akkor azt az emberek lassan eltemetik...” A megtorlás következményei az ötvenhatosok második nemzedékének életében. Hitel, 1996. október, 41-62. o.

Kőrösi Zsuzsanna-Molnár Adrienne: „Kemény tanulság volt”. Az 1956-os forradalom utáni megtorlás következményei a munkáscsaládokban. In Munkástörténet - munkásantropológia. Tanulmányok. Szerk. Horváth Sándor, Pethő László. Budapest, 2003, Napvilág, 104-114. o.

Kőrösi Zsuzsanna-Molnár Adrienne: Kiegészítések az Oral History Archívum 1956-os interjújegyzékéhez. In Évkönyv 1993 - II. Szerkesztőbizottság: Bak M. János, Hegedűs B. András, Litván György és S. Varga Katalin. Budapest, 1993, 1956-os Intézet, 323-327. o.

Kőrösi Zsuzsanna-Molnár Adrienne: Magántörténelem. Pap János, Széll Jenő, Kuklay Antal emlékezése a hatvanas évekre. Múltunk, 2002. április, 272-303. o.

Kőrösi Zsuzsanna-Molnár Adrienne: Az Oral History Archívum 1956-tal kapcsolatos életútinterjúinak annotált jegyzéke. In Évkönyv 1992 - I. Szerkesztőbizottság: Bak M. János, Békés Csaba, Hegedűs B. András és Litván György. Budapest, 1992, 1956-os Intézet, 267-290. o.

Kőrösi Zsuzsanna-Molnár Adrienne: Az Oral History Archívum interjúinak gyarapodási jegyzéke. In Évkönyv 1996/1997 - V. Szerkesztőbizottság: Hegedűs B. András, Kende Péter, Kozák Gyula, Litván György és Rainer M. János. Budapest, 1997, 1956-os Intézet, 351-355. o.

Kőrösi Zsuzsanna-Molnár Adrienne: Az Oral History Archívum újabb interjúinak annotált jegyzéke. In Évkönyv 2000 - VIII. Magyarország a jelenkorban. Szerk. Kőrösi Zsuzsanna, Standeisky Éva és Rainer M. János. Budapest, 2000, 1956-os Intézet, 462-468. o.

Kőrösi Zsuzsanna-Molnár Adrienne: Az Oral History Archívum újabb 56-tal kapcsolatos interjúinak annotált jegyzéke. In Évkönyv 1994 - III. Szerkesztőbizottság: Bak M. János, Hegedűs B. András, Litván György, Rainer M. János és S. Varga Katalin. Budapest, 1994, 1956-os Intézet, 267-270. o.

Kőrösi, Zsuzsanna-Molnár, Adrienne: Parallel Fates in 20th century Hungary. In Oral History: Challenges for the 21st Century. Xth International Oral History Conference. Rio de Janeiro, 14-18 June 1998. Vol. 3. 1716-1725. pp.

Kőrösi, Zsuzsanna y Molnár, Adrienne: Transmisión de experiencias en familias de los condenados políticos en la Hungaría comunista. Historia, Antropologia y Fuentes Orales, (Barcelona) 1997. Vol. 2. 83-92. pp.

Lecke volt... „Az emberi nagyságról.” Balogh Júlia interjúja Rónay Andrással. Hitel, 1991. 7. sz. 30-31. o.

Lénárt, András: Deutschland-Varianten in den Erzählungen der 1956er Emigranten. In Der Ungarnaufstand. Das Jahr 1956 in der Geschichte des 20. Jahrhunderts. Hrsg. Kende, Péter und Wolgast, Eike. Budapest, 2007, Akadémiai Kiadó, 73-82. pp.

Lénárt András: Az életművész. In Évkönyv 2000 - VIII. Magyarország a jelenkorban. Szerk. Kőrösi Zsuzsanna, Standeisky Éva és Rainer M. János. Budapest, 2000, 1956-os Intézet, 179-191. o.

Lénárt, András: Fluchtgeschichten von 1956er Jugendlichen. In Die ungarische Revolution und Österreich 1956. Hrsg. Murber, Ibolya und Fónagy, Zoltán. Wien, 2006, Czernin Verlag, 465-495. pp.

Lénárt András: Nyugdíjas diákok visszaemlékezései az ausztriai magyar gimnáziumokról, 2005-1956. Educatio, 2006. 3. sz. 623-630. o.

Lénárt András: Stíluskérdés? Az elbeszélt források néhány ismérvéről és publikálásukról. In Évkönyv 2004 - XII. Magyarország a jelenkorban. Szerk. Rainer M. János, Standeisky Éva. Budapest, 2004, 1956-os Intézet, 211-231. o.

Lénárt András: „Történetgyűjtés” - Oral history archívumok Magyarországon. Aetas, 2007. 2. sz. 5-30. o.

„Még mondtuk is tréfásan egymásnak, ezért érdemes volt ülni egy pár évet”. Összeállítás az 1956-os Intézet Oral History Archívumának interjúiból. Válogatta és szerkesztette Kőrösi Zsuzsanna, Molnár Adrienne. In Beszélő évek 1957-1968. A Kádár-korszak története. 1. rész. Szerk. Révész Sándor. Budapest, 2000, Stencil Kulturális Alapítvány, 6-35. o.

Menekülés a fogságba, 1956. november 4-23. Vásárhelyi Miklós visszaemlékezése. Az interjút készítette Hegedűs B. András, Kozák Gyula. Rubicon, 1998. 4-5. sz. 76-79. o.

Micska Sándorné Pászly Mária: Élő múlt. (Az önéletírást bevezeti és közreadja Kozák Gyula.) Mozgó Világ, 1992. 5. sz. 57-66. o.

Molnár Adrienne: Elévülés nélkül. Válogatás az Oral History Archívum gyűjteményéből. In Évkönyv 2002 - X. Magyarország a jelenkorban. Szerk. Rainer M. János, Standeisky Éva. Budapest, 2002, 1956-os Intézet, 109-134. o.

Molnár Adrienne: Feldolgozandó örökségünk. Oral History: Challenges for the 21th Century Xth International Oral History Conference. In Évkönyv 1999 - VII. Szerk. Standeisky Éva, Rainer M. János. Budapest, 1999, 1956-os Intézet, 397-418. o.

Molnár Adrienne: „A hátrányt nem tudtuk behozni soha”. In Elhúzódó társadalmi traumák hatásának felismerése és gyógyítása. Szerk. Virág Teréz. Budapest, 1997, Animula, 74-80. o.

Molnár Adrienne: Kik voltak és mit akartak a Borsodi Munkástanács tagjai? In A vidék forradalma. Szerk. Simon Zoltán. Debrecen, 1992, [k. n.] 59-68. o.

Molnár Adrienne: Megtorlások, életsorsok. In Nagy Imre és kora. Tanulmányok, forrásközlések II. (Miskolc és Északkelet-Magyarország 1956-ban.) Szerk. Á. Varga László. Budapest, 2003, Nagy Imre Alapítvány, 271-282. o.

Molnár Adrienne: „Minden eszközzel gátoltak bennünket”. A Borsod megyei munkástanács-vezetők sorsa a forradalom leverése után. In Évkönyv 2001 - IX. Magyarország a jelenkorban. Szerk. Kőrösi Zsuzsanna, Standeisky Éva és Rainer M. János. Budapest, 2001, 1956-os Intézet, 111-127. o.

Molnár Adrienne: Az ötvenhatosok második nemzedéke. In Évkönyv 1995 - IV. Szerkesztőbizottság: Hegedűs B. András, Kende Péter, Litván György, Rainer M. János és S. Varga Katalin. Budapest, 1995, 1956-os Intézet, 271-286. o. (Részlet újraközlése: História, 1995/9-10. 61-63. o.

Molnár Adrienne: Az ötvenhatosok második nemzedéke 1956-1963 között. In Rákositól Kádárig. Fejezetek a legújabb kori magyar történelemből. Debrecen, 1998, KLTE Történelmi Intézet, 146-151. o.

Molnár, Adrienne: Political Role-taking and Rejektion among the Children of those Condemned after the 1956 Hungarian Revolution. In XIth International Oral History Conference. Crossroads of History. Experince, Memory, Orality. 2. Istambul, 2000, IOHA-Department of History at Bogazici University, 577-581. pp.

Molnár, Adrienne: Posiciones Políticas y rechazo entre los hijos de los condenados después de la Revolución húngara de 1956. Historia, Antropologia y Fuentes Orales, (Barcelona) 2000. Vol. 2. 63-68. pp.

Molnár Adrienne: Szabadlábra ítélve. In Múlt századi hétköznapok. Tanulmányok a Kádár-rendszer kialakulásának időszakából. Szerk. Rainer M. János. Budapest, 2003, 1956-os Intézet, 245-269. o.

Molnár Adrienne-Litván György: Szabadulás után. Az ötvenhatos elítéltek visszailleszkedése. Rubicon, 2004. 8-9. sz. 36-42. o.

Nagy Gyula: Egy romániai börtön 1942-43-ban. Interjú Gál Mátyással. Mozgó Világ, 1989. 7. sz.

Az nem lehet, Kuklay Antal 70 éves? Életútinterjú Kuklay Antallal. 1-5. Készítette és szerkesztette Molnár Adrienne. Igen, 2002. 6-11. sz.

"'56 nyarán lazult a politikai nyomás". Válogatás a kortársak történelmi visszaemlékezéseiből. Válogatta és szerkesztette Molnár Adrienne. Új Holnap, 2004. tél, 129-143. o.

Péterfi Miklós: Egy felkelő emlékei. Interjú Péterfi Miklóssal. Az interjút Mécs Imre közreműködésével Kozák Gyula készített. Beszélő, [szamizdat] 1986. 3. sz. (Újraközölve: In Beszélő összkiadás. Budapest, 1992, AB-Beszélő Kiadó, 1992. 2. kötet. 565-575. o.)

Remény, bizonytalanság, megtorlás. Visszaemlékezések. Válogatta és szerkesztette Kőrösi Zsuzsanna, Molnár Adrienne. Rubicon, 1998. 4-5. sz. Melléklet I-XIII.

Rendhagyó utószó. Kozák Gyula interjúja Vas Zoltánnéval. In Vas Zoltán: Betiltott könyvem. Budapest, 1990, Szabad Tér Kiadó, 365-415. o.

Sisák Zita: Irén néni kincsesládikája. Mit rejt egy 77 éves özvegyasszony emlékezete? In Évkönyv 1999 - VII. Magyarország a jelenkorban. Szerk. Standeisky Éva, Rainer M. János. Budapest, 1999, 1956-os Intézet, 204-214. o.

Szakolczai Attila: Az 1956-os forradalom és szabadságharc története. A visszaemlékezéseket válogatta és szerkesztette Molnár Adrienne. Budapest, 2001, 1956-os Intézet, 436 o.

Takács Róbert: Bizonyítványosztás előtt. Egy megbukott élet forgatókönyve. In Évkönyv 2000 - VIII. Magyarország a jelenkorban. Szerk. Kőrösi Zsuzsanna, Standeisky Éva és Rainer M. János. Budapest, 2000, 1956-os Intézet, 192-202. o.

„Utolérni és túlhaladni”. Interjúrészletek Jánossy Ferenccel. Az interjút készítette: Hegedűs B. András, Kozák Gyula és Szabóné Dér Ilona. Replika, 1997. 28. sz. 21-28. o.

Valuch Tibor: Adalékok Hajdú-Bihar megye 1956-os forradalmi bizottmányainak történetéhez. In Évkönyv 1993 - II. Szerkesztőbizottság: Bak M. János, Hegedűs B. András, Litván György és S. Varga Katalin. Budapest, 1956-os Intézet, 1993, 157-175. o.

Valuch Tibor: Adalékok az 1956-os forradalom Hajdú-Bihar megyei utóvéd harcainak történetéhez. In A vidék forradalma. Szerk. Simon Zoltán. Debrecen, 1992. 79-90. o. (Újraközölve: Kommentár, 1992. 2. sz. 54-59. o.)

Valuch Tibor: Egy elkötelezett reformer - Donáth Ferenc. Rubicon, 1995. 8. sz. 18-22. o.

Valuch Tibor: Egy konfliktus és következményei. 56-osok életútelemzésének kérdései. Hitel, 1995. 3. sz. 41-49. o. (Újraközölve: In Hatalom és társadalom a XX. századi magyar történelemben. Budapest, 1995, Osiris-1956-os Intézet, 492-500. o.)

Valuch, Tibor: Die Fragen der geselschaftlichen Teilnahme im Jahre 1956. In Die ungarische revolution 1956. Wien, 1995, Collegium Hungaricum, 41-50. pp.

Valuch Tibor: A lehetséges út. (A debreceni munkástanácsok 1956-ban.) In Évkönyv 1992 - I. Szerkesztőbizottság: Bak M. János, Békés Csaba, Hegedűs B. András és Litván György. Budapest, 1992, 1956-os Intézet, 97-112. o.

Valuch Tibor: A megtorlás természetrajza: Hajdú-Bihar 1956-57 fordulóján. In Évkönyv 1995 - IV. Szerkesztőbizottság: Hegedűs B. András, Kende Péter, Litván György, Rainer M. János és S. Varga Katalin. Budapest, 1995, 1956-os Intézet, 95-105. o.

Valuch Tibor: "Ötvenhatosok". Debrecen, 1996, Cívis Kiadó, 195 o.

Valuch Tibor: Ötvenhatosok 56 után. Rubicon, 1996. 8-9. sz. 11-14. o.

Valuch Tibor: Sorsok és pályák - az '56-osok életútvizsgálatának néhány tanulsága. In 1956 okai, jelentősége és következményei. Szerk. Pál Lajos, Romsics Ignác. Budapest, 2006, Magyar Történelmi Társulat, 251-266. o.

Valuch Tibor: „Szabad sajtó, szabad nép, hozzák vissza Nagy Imrét!” Politikai küzdelmek Hajdú-Biharban 1956. november 4-e után. Hitel, 1995. 10. sz. 9-27. o.

Valuch Tibor: A vidék forradalma 1956 - Hajdú-Bihar Megye. In A vidék forradalma 1956. I. kötet. Szerk. Szakolczai Attila, Á. Varga László. Budapest, 2003, 1956-os Intézet-Budapest Főváros Levéltára, 233-266. o.

Vásárhelyi Miklós: „Vásárhelyi elvtárs, maga nem érti, miről van szó itten!” Vásárhelyi Miklós életének '45 és '56 közötti szakaszáról beszélget Hegedűs B. András és Kozák Gyula. Beszélő, 2001. 10. sz. 14-78. o.

Vitányi Iván: Ötvenhat. Hegedűs B. András interjúja alapján. In Egy univerzális értelmiségi. Vitányi Ivánnak születésnapjára. Szerk. B. Vörös Gizella. Budapest, 1995, MTA Szociológiai Kutatóintézet, 279-285. o.

 

HETILAPBAN, NAPILAPBAN MEGJELENT PUBLIKÁCIÓK
Molnár Adrienne: Lambrecht Miklós 1921-1992. Beszélő, 1992. szeptember 5.

Molnár Adrienne: "Az oroszok először kopaszra nyírtak..." Interjú Bogár Károllyal. Magyar Hírlap, 1992. november 4.

Molnár Adrienne: Vargabetűk. Adalékok Földvári Rudolf életútjához. Észak-Magyarország, 1991. február 9-15.

Murányi Gábor: Éveken át készült a Rádió elfoglalására. Interjú Sujánszky Jenővel. Magyar Nemzet, 1990. július 28.

Murányi Gábor: A Konduktorov-ügy. Interjú Kós Péterrel. Magyar Nemzet, 1991. augusztus 21.

Murányi Gábor: Útközben. A Szabad Ifjúságtól a Magyar Ifjúságig. Interjú Csatár Imrével. Magyar Nemzet, 1990. október 21.

Sarkunkban volt a karácsony. Az 1956-os Intézet Oral History Archívum életútinterjúi alapján válogatta és szerkesztette Kőrösi Zsuzsanna. Népszabadság, 2006. december 23.

Szikrák futottak a csizmák peremén. Hogyan emlékezünk 1956. október 23-ra? Válogatta és szerkesztette Hegedűs B. András, Kőrösi Zsuzsanna. Népszabadság, 1996. november 22.

ONLINE
Budapesti felkelő csoportok. Az 1956-os magyar forradalom 50. évfordulójára készült internetes tartalomfejlesztések. Főszerk. Topits Judit, szerk. Eörsi László. Budapest, 2006, 1956-os Intézet. http://server2001.rev.hu/msite/

Magántörténelem, 1956 és a Kádár-korszak. Internetes tartalomfejlesztés. Projektvezető: Lux Zoltán, Molnár Adrienne. Budapest, 2004, 1956-os Intézet. http://server2001.rev.hu/msite/

Magyar diákok Ausztriában 1956-57. Az 1956-os magyar forradalom 50. évfordulójára készült internetes tartalomfejlesztések. Főszerk. Topits Judit, szerk. Lénárt András. Budapest, 2006, 1956-os Intézet. http://server2001.rev.hu/msite/

Magyarország története 1944-1953. Digitális történeti segédkönyv. A visszaemlékezéseket válogatta és szerkesztette Molnár Adrienne. Budapest, 2000, 1956-os Intézet. http://www.rev.hu/sulinet45/index.htm

Molnár, Adrienne: The Oral History Archive Budapest. IOHA News, 2001. 1. www.bcn.es/tjussana/ioha/

Az 1956-os forradalom a világsajtóban. Az 1956-os magyar forradalom 50. évfordulójára készült internetes tartalomfejlesztések. Főszerk. Topits Judit, szerk. Tischler János. A visszaemlékezéseket válogatta és szerkesztette Kőrösi Zsuzsanna. Budapest, 2006, 1956-os Intézet. http://server2001.rev.hu/msite/

CD-ROM
Dávid, Beáta-Kőrösi, Zsuzsanna: An Attempt to Network Analyse Life Story Interviews. In The Power of Oral History. XIIth International Oral History Conference. Petermaritzburg, South Africa, 24-27 June 2002. CD-rom Vol. 2.

Magyarország 1944-1956. Európa közepén - Magyarország a jelenkorban. Az 1956-os Intézet multimédia CD-ROM sorozata 2. Szerk. Germuska Pál, Lux Zoltán és Rainer M. János. A visszaemlékezéseket válogatta és szerkesztette Molnár Adrienne. Budapest, 2001, 1956-os Intézet.

Molnár, Adrienne: The Life of the Leaders of the Workers' Councils After the Suppression of the 1956 Revolution in Hungary. In The Power of Oral History. XIIth International Oral History Conference. Petermaritzburg, South Africa, 24-27 June 2002. CD-ROM, Vol. 4