Az 1956-os Intézet - Oral History Archívum 2018. évi beszámolója

OSZK Tudományos Igazgatóság 1956-os Intézet – Oral History Archívum 2018. évi teljesítményalapú szakmai beszámolója
A munkaterv összeállításánál az OSZK 2018. évi teljesítményalapú munkatervét vettük alapul, az egyes részek számozása innen származik.
 
6.5.3 Könyvbemutatók
2018. márc. 9. Keller Márkus Szocialista lakhatás? című (2017-es megjelenésű, L’Harmattan - OSZK) könyvének bemutatása, Budapest, FUGA Központ (Rainer M. János)
2018. ápr. 20. Rainer M. János Századosok című könyvének bemutatója,Budapest, Nemzetközi Könyvfesztivál (Závada Pál).
2018. november 9. Eörsi László: A „budai srácok” 1956 című könyvének bemutatója, Budapest, Hegyvidéki Kulturális Szalon, (Vágvölgyi B. András és a szerző)
2018. december 18. Sárközy Réka: Kinek a történelme? Emlékezet, politika, dokumentumfilm című könyvének bemutatója, Budapest, ART + CINEMA (Gelencsér Gábor) [A könyvet a szerző még az 1956-os Intézet – OHA tudományos kutatási terve alapján írta, ezért szerepel e jelentésben is, vö. 7. Szervezeti kérdések]
 
6.5.4 Egyéb rendezvények
Az osztály munkatársai részt vettek az Újratervezések c. 2018-as Évkönyv belső workshopján. 
Az osztály munkatársai közül az alábbiak vettek részt az OSZK Emlék – Emlékmű – Műemlék címmel rendezett 2018. évi tudományos ülésszakán (2018. november 22-23.)konferenciáján: Kőrösi Zsuzsanna (Szemelvények cserkészek narratív identitásaiból), Somlai Katalin (A Századoktól Rugonfalváig: Mester Miklós emlékezete), Lénárt András (Schutzpass), Tabajdi Gábor (Az állambiztonságról alkotott kép változásai 1990–2018. Historiográfiai áttekintés és problématérkép) Eörsi László (1956 megítélése a rendszerváltás idején), Keller Márkus (A hatvanas évek mint emlékezeti hely), Rainer M. János (Valóságból emlék, avagy mi marad (ha egyáltalán) a „szocializmusból”?), Szegő Iván Miklós (szervező és levezető elnök).
 
Meghívás alapján munkatársaink több hazai és nemzetközi tudományos konferencián, kerekasztal-beszélgetésen és workshopon vettek részt (lásd melléklet). 
 
6.8 Filozófia- és történettudományi alapkutatás (ezen belül művelődéstörténeti kutatások)
• Az Oral History Archívum gyűjteményének fejlesztése – 4 db interjúval gyarapodtunk 2018-ban.
• Az Oral History Archívum gyűjtemény hangdigitalizálása –43 interjút digitalizáltunk.
• A terv szerinti 40-50 leírt interjú beköttetése nem valósult meg, mivel a 2012 óta készült interjúkat anyagi eszközök híján nem tudtuk leíratni.
• A www.visszaemlekezesek.hu oldalra 2 újOral History Archívum-interjú készült el Eörsi László illetve Topits Judit szerkesztésében.
 
6.9 Filozófia- és történettudományi alkalmazott kutatás (ezen belül művelődéstörténeti kutatások)
 
Fontosabb kutatási projektek:
• A www.rev.hu honlapon folytatódott és 2018 júniusában, Nagy Imre és társai kivégzésének 60 évfordulóján befejeződött a The Image of Hungary – Sixty Years Ago (1955–58) tartalomszolgáltatás. Egyidejűleg új szolgáltatást nyitottunk ugyanott Eastern Europe – Fifty Years Ago – A Press Review by a Hungarian Refugee címmel.
• Újratervezések. Magyarország a jelenkorban címmel az osztály munkatársai elkészítették, megvitatták és megjelensére előkészítették az 1956-os Intézet 2018. évi Évkönyvét(szerkesztők Keller Márkus és Tabajdi Gábor), megjelenés előtt
• A magyar 20. század magántörténelmét bemutató honlapot (www.visszaemlekezesek.hu), illetve mobil applikációt tovább fejlesztettük
 
Hazai és nemzetközi szervezeti tagságok, szerkesztőségi, felkért szakértői tevékenység::
• MTA Történettudományi Bizottsága
• Rubicon 
• Századok 
• Múltunk 
• Journal of Cold War (Harvard University) Studies 
• Jahrbuch für Kommunismusforschung (Berlin) 
 
Hazai és nemzetközi tudományos együttműködések: 
• EFOP 1.3.6-17-2017-00001. azonosító számú (Imre Herceg-terv Közelebb egymáshoz) projekt, partner Magyar Cserkészszövetség, finanszírozó EU – résztvevők Tabajdi Gábor (koordinátor), Kőrösi Zsuzsanna, Szegő Iván Miklós, Lénárt András.
 
7. Szervezeti kérdések
Az 1956-os Intézet - OHA osztály létszáma 2018. január 1-jén 9 fő volt, december 31-én 10 fő (9 státuszon). A volt 1956-os Intézet Közalapítvány OSZK-ban dolgozó munkatársai (2012 óta 12 fő) közül dr. Sárközy Rékát 2018. június 1-jén kinevezték az OSZK Különgyűjteményi Igazgatóság Fotótár osztályvezetőjének. Az év elejétől az 1956-os Intézet osztály munkájában csupán az Évkönyvben korábban vállalt tanulmánya megírása erejéig vett részt. Dr. Keller Márkus 2018. január 15-től félstátuszban dolgozik. 2018. február 1-től Szegő Iván Miklós félstátuszban visszatért az Osztály munkatársai közé.Tóth Sándorné az Intézményfenntartási Igazgatóság munkatársa (de feladatait az 1956-os Intézet – OHA Osztály Dohány utcai telephelyén látja el). Az osztályon jelenleg Eörsi László, Kőrösi Zsuzsa, dr. Lénárt András, dr. Keller Márkus (2018. január 15-től félstátuszban), dr. Rainer M. János, Somlai Katalin, dr. Tabajdi Gábor, Topits Judit és dr. Ungváry Krisztián van állományban. 2018. február 1-től Szegő Iván Miklós félstátuszban visszatér az Osztály munkatársai közé.
 
8.5.1 Nyitva tartás, szolgáltató-helyek, beiratkozott olvasók, könyvtárhasználók, csoportos látogatások száma
Az Oral History Archívum és az 1956-os Intézet szakkönyvtára heti három napon, kedd-csütörtökön 9-16.30 között tartott nyitva. 
Az Oral History Archívumban az év folyamán 53 kutató 180 interjút kutatott. A szakkönyvtárban 52 kutató 233 kézirattári egységet, könyvet, aprónyomtatványt stb. kért ki.(1-11. havi adatok.) A látogatók száma lényegében megfelelt a tervezettnek (kisebb mértékben elmaradt attól, mert összesen 120-130 fő kutatót vártunk, összesen kb. 350-400 körüli gyűjteményi egység kutatásával, de a beszámolóban még nem szerepelnek a decemberi adatok)
 
8. 6 Tudományos kutatás, kutatásszervezés
8.6.3. A tudományos munkatársak kutatónapjával kapcsolatos munkáltatói intézkedések bemutatása (a kutatónapban részesülő tudományos munkatársak és az engedélyezett kutatónapok száma, az engedélyezés szempontjai, a kutatónapokhoz kapcsolódó egyéni tudományos tervek bemutatása)
 
Egyéni kutatási projektek 2018-ban
• Eörsi László – A budapesti fegyveres felkelő csoportok 1956-ban (XXII. kerület); a fegyveres felkelők szociológiai felmérése (Szegő Iván Miklóssal közösen) 
• Kőrösi Zsuzsanna – A Nagycsaládosok Országos Egyesületének megalakulása a rendszerváltás hajnalán – oral history kutatás
• Keller Márkus – Lakhatás és lakáspolitika az 1950-es években, európai perspektívában
• Lénárt András – Azok a hatvanas évek! Zsidók, nyilasok, holokauszt a magyar nyilvánosságban; Csillagos házak 1944-45
• Rainer M. János – A szocializmus újratervezése, 1945-1989
• Somlai Katalin – Magyarország nyugati ösztöndíjpolitikája a Kádár-korszakban c. doktori PhD disszertáció.
• Szegő Iván Miklós – Gazdasági ciklusok és elitváltások: a magyar és a finn eset a 20. század második felében című doktori (PhD) disszertáció megvédése; a fegyveres felkelők szociológiai felmérése (Eörsi Lászlóval közösen).
• Tabajdi Gábor – Kereszténydemokraták a Kádár-korszakban 
• Ungváry Krisztián – A hírszerzés és kémelhárítás Magyarországon 1945-1990; Nyilas elitek sorsa 1945 után
 
 
12.3 Kiadványok (terv 2018)
AZ OSZK Kiadó által megjelentetni tervezett intézményi kiadványok listája
Folyóiratok, évkönyvek
• Újratervezések. Magyarország a jelenkorban.Évkönyv XXIII. 2018.Szerk. Keller Márkus – Tabajdi Gábor, OSZK–1956-os Intézet Alapítvány, Bp., 2018. (Megjelenés előtt)
 
További, az 1956-os Intézet – Oral History Archívum munkatársai által készített, 2018-banmegjelent önálló kiadványok
• Eörsi László: A „budai srácok” 1956 (külső kiadóval) 
• Sárközy Réka: Kinek a történelme? Emlékezet, politika, dokumentumfilm (Gondolat Kiadóval közösen)[A könyvet a szerző még az 1956-os Intézet – OHA tudományos kutatási terve alapján írta, ezért szerepel e jelentésben is, vö. 7. Szervezeti kérdések]
• Rainer M. János: Századosok(Osiris Kiadóval)
 
 
Budapest, 2018. december 13.              Dr. Rainer M. János ov.
 

Mellékletek:

1. sz. melléklet – Az 1956-os Intézet munkatársainak 2018. évi publikációi
(egyes esetekben a késedelmes megjelenés miatt a dátum előző évi – minden esetben csak a ténylegesen 2018-ban megjelent munkákat tüntettük fel!) http://www.rev.hu/hu/publikaciok_2018

2. sz. melléklet – Az  1956-os Intézet munkatársainak 2018. évi tudományos konferenciaszereplései és előadásai

1. félév: http://www.rev.hu/hu/konfszereples_2018_1

2. félév: http://www.rev.hu/hu/konfszereples_2018_2