TANULMÁNYOK AZ 1945 ELŐTTI IDŐSZAKRÓL

Standeisky Éva
Bűnbocsánat. Erdélyi József pere és költői rehabilitálása
2000 című irodalmi és társadalmi havilap, 2001. június, 49–62. o.

Ungváry Krisztián
1939. augusztus 23: Csapás az imperializmusra?
Kritika, 1999. augusztus, 29–32.o.

Ungváry Krisztián
Antiszemitizmus és németellenesség – a kétrontos harc
Tanulmányok Randolph L. Braham professzor 80. születésnapjára, 731–750.o.

Ungváry Krisztián
Értelmiség és antiszemita közbeszéd
Beszélő, 2001. 6. szám, 74–92.o.

Ungváry Krisztián
A magyar megszállás Ukrajnában és Lengyelországban 1941–1944
Nagy Képes Millenniumi Hadtörténet. Osiris–Századvég, 1998, 403–408. o.

Ungváry Krisztián
Második Sztálingrád
Budapesti Negyed, 2000 ősz–tél, 173–202.o.

Ungváry Krisztián
Mit vétettem én, ki gyalázta Sztálint? Válasz Ölvedi Ignácnak
Hadtörténeti Közlemények, 1997/3. szám.

Ungváry Krisztián
„Nagy jelentőségű szociálpolitikai akció” – adalékok a zsidó vagyon begyűjtéséhez és elosztásához Magyarországon 1944-ben
Évkönyv X. –2002, Budapest, 1956-os Intézet, 287–321.o.

Ungváry Krisztián
„Nagypéntek nélkül nincs feltámadás”: Szálasi Ferenc külpolitikai elképzelései
Nagy képes millenniumi hadtörténet. Osiris–Századvég, 1998.

Ungváry Krisztián
Népirtás–kollaboráció – megtorlás. A Szovjetunió embervesztesége 1941–1945
Évkönyv IX. –2001, Budapest, 1956-os Intézet, 134–146.o.

Ungváry Krisztián
A politikai erjedés – az 1939-es választások Magyarországon
Hadikrónika, 2001/11, 217–220.o.

Ungváry Krisztián
Rumänien und der Holocaust. Zu den Massenverbrechen in Transnistrien 1941-1944. Herausgegeben von Mariana Hausleitner, Brigitte Mihok und Juliane Wetzel (recenzió)
Metropol, 2001, Berlin

Ungváry Krisztián
„Sacco di Budapest” – 1919. Gheorghe Mărdărescu tábornok válasza Harry Hill Bandholtz vezérőrnagy nem diplomatikus naplójára
Budapesti Negyed, 2000 ősz–tél, 173–202. o.

Ungváry Krisztián
Sztálin és a háború
Hadtörténeti Közlemények, 1996/2. szám.

Ungváry Krisztián
A Vörös Hadsereg offenzívája
Nagy képes millenniumi hadtörténet.Szerk. Rácz Árpád. Rubicon–Aquila, Budapest, 2000, 426–432.o.