TANULMÁNYOK AZ 1945-1956 KÖZÖTTI IDŐSZAKRÓL

Germuska Pál–Murányi Gábor
Polgárosodó hadiipar, 1953-1955
Heti Világgazdaság, 2001. szeptember 15., 67–69. o.

Germuska Pál
A szocialista iparosítás Magyarországon 1947–1953 között
Évkönyv IX. –2001, Budapest, 1956-os Intézet, 147–172.o.

Germuska Pál
A szocialista városok létrehozása
Századvég 2002. 2. sz. 49–73.o.

Germuska Pál–Lux Zoltán
Magyarország története 1944–1956 interneten és CD-Romon. A multimédia alkalmazásának lehetőségei és tapasztalatai a történelemtudományban
Előadás az AGRIA MEDIA 2000 konferencián. Eger 2000. október 26–28.

Litván György
Koalíciós közjáték 1945–1948
Rubicon, 1996. 1–2. sz.

Rainer M. János
Az eszmék útja, előzmények és események
A magyar forradalom eszméi. Eltiprásuk és győzelmük (1956–1999). Szerk. Király Béla és Lee W. Congdon, Atlanti Kutató és Kiadó Társulat-Alapítvány, Budapest, 2001, 21–45. o.

Standeisky Éva
A bálványok ledőlnek. Az 1956-os forradalom előzményei
Rubicon, 1996. 8–9. sz.

Standeisky Éva
A magyar irodalmi élet szovjetizálása 1949 és 1951 között
Múltunk 2004. 1. sz. 48–81. o.

Standeisky Éva
Hit-viták. Az írók és az 1953-as „új szakasz”
Mozgó Világ, 2003. augusztus, 27–43. o.

Standeisky Éva
Kultúra és politika Magyarországon (1945–1956)
Társadalom és kultúra Magyarországon a 19–20. században. Tanulmányok. Szerk. Vonyó József. Pannónia Könyvek–Magyar Történelmi Társulat. Pécs, 2003. 121–137. o.

Standeisky Éva
A népi írók és a kultúrpolitika az 1950-es években
Előadás a 2001. augusztus 4–10-e között Jyväskyläben rendezett Hungarológiai Kongresszuson.

Standeisky Éva
Szerzetestanár, kormánybiztos, autókereskedő, költő, tápszergyáros, forradalmi bizottsági elnök és még sok más. Függelék: Részletek Bilkei Gorzó Nándor önéletrajzából.
Múltunk, 2004. 1. sz. 48–81. o.

Tischler János
Közép-Európa sztalinizálása, 1944–1949.
Rubicon, 2002/9–10. szám, 35–39. o.

Ungváry Krisztián
Gyötrő illúziók. Bibó és 1945 eseményei
Beszélő, 2000. január

Ungváry Krisztián
Magyarország szovjetizálásának kérdései. A tervek: szovjet koncepciók és Magyarország
Rubicon, 2001/10.–2002/1. 51–55. o.

Ungváry Krisztián
Két röpirat: politikai kultúra Magyarországon
2000, 2001/10.–2002/1. 59–67.o

Valuch Tibor
Cukros–zsíros kenyér és borjúbécsi – az élelmiszerfogyasztási és táplálkozási szokások változásai
Műhely, 2005/1. sz. 57–63. o.