___Nyomtatott kiadványok___Vissza

Újdonságok - 2011

Branczik Márta–Keller Márkus: A korszerű lakás 1960. Az óbudai kísérlet
Budapesti Történeti Múzeum–1956-os Intézet–Terc Kiadó, 2011, 201 o., 4200 Ft
Recenziók

Sárközy Réka: Elbeszélt múltjaink. A magyar történelmi dokumentumfilm útja
1956-os Intézet–L'Harmattan Kiadó, 2011, 381 o., 3900 Ft
Recenziók

Standeisky Éva: Népuralom ötvenhatban
 1956-os Intézet–Kalligram, Pozsony-Budapest, 2010, 310 o., 3200 Ft
Recenziók

Várallyai Gyula: Tévúton
1956-os Intézet–Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára–L'Harmattan Kiadó, 288 o., 2700 Ft
Recenziók

ÉVKÖNYV XVII. 2010 – Kádárizmus: átereszek
Szerkesztette: Kozák Gyula, Budapest, 1956-os Intézet, 2009, 494 o., 3500 Ft

Eörsi László: A „Baross Köztársaság” 1956
A VII. kerületi felkelőcsoportok
1956-os Intézet–L'Harmattan Kiadó, 512 o., 4200 Ft
Recenziók

Rainer M. János: Bevezetés a kádárizmusba
1956-os Intézet- L'Harmattan Kiadó–, 352 o., 3500 Ft
Recenziók


Germuska Pál: Vörös arzenál

Budapest, Argumentum-1956-os Intézet, 2010, 310 o., 3200 Ft
Recenziók

Keller Márkus: A tanárok helye
Budapest, L'Harmattan-1956-os Intézet, 2010, 288 o., 2700 Ft
Recenziók

ÉVKÖNYV XVI. 2009 – Kádárizmus: mélyfúrások
Szerkesztette: Tischler János,  Budapest, 1956-os Intézet, 2009, 494 o., 3500 Ft
Recenziók  

1989 - 2009

Molnár Adrienne: 89:56. Ötvenhatosok a rendszerváltásról
Az Oral History Archívum életútinterjúiból Nagy Piroska 1988-89-es fényképeivel Budapest, 1956-os Intézet, 2009, 286 o., 3000 Ft

Öltöztessük fel az országot – Divat és öltözködés a szocializmusban Szerkesztette: Simonovics Ildikó és Valuch Tibor Budapest, Argumentum Kiadó – Budapesti Történeti Múzeum – 1956-os Intézet, 2009, 291 o., 3500 Ft
 
Évkönyv XIV. 2008 – Közelítések a kádárizmushoz
Szerkesztette: Germuska Pál, Rainer M. János,
Könyv- és címlapterv: Molnár Iscsu István                   
Budapest, Nógrád Megyei Levéltár–1956-os Intézet, 2008, 398 o., 3000 Ft

Megtorlások évszázada. Politikai terror és erőszak a huszadik századi Magyarországon
Szerkesztette: Szederjesi Cecília
Salgótarján-Budapest, 1956-os Intézet, 2008, 351 o., 3000 Ft

Rainer M. János: Jelentések hálójában. Antall József és az állambiztonság emberei 1957–1989
Budapest, 1956-os Intézet, 2008, 295 o., 3500 Ft
Ungváry Rudolf bevezetője
Recenziók, interjúk, tudósítások  

Tükörszilánkok. Kádár-korszakok a személyes emlékezetben
Szerkesztette: Kovács Éva, Budapest, MTA Szociológiai Kutatóintézet – 1956-os Intézet, 2008, 348 o., 2900 Ft
Tóth Eszter Zsófia bevezetője
Recenziók

A per. Nagy Imre és társai 1958, 1989
Szerkesztette: Dornbach Alajos, Kende Péter, Rainer M. János, Somlai Katalin, Budapest, 1956-os Intézet – Nagy Imre Alapítvány, 2008, 430 o., 4500 Ft 
Recenziók, interjúk, tudósítások

Tabajdi Gábor - Ungváry Krisztián: Elhallgatott múlt. A pártállam és a belügy. A politikai rendőrség működése Magyarországon 1956-1990
Budapest, Corvina Kiadó – 1956-os Intézet, 2008, 515 o., 3990 Ft  
Recenziók 


Litván György: Maradjunk a tényeknél. Történeti-politikai írások
Válogatta és szerkesztette: Gál Éva, Kende Péter, Budapest, 1956-os Intézet, 2008, 404 o., 3600 Ft                   
Évkönyv XIV. 2006–2007 – Az 1956-os forradalma a szovjet tömb országaiban
Szerkesztette: Rainer M. János, Somlai Katalin                   
Budapest, 1956-os Intézet, 2007, 455 o., 3000 Ft

The 1956 Hungarian Revolution and the Soviet Bloc Countries: Reactions and Repercussions
Edited by János M. Rainer, Katalin Somlai                   
Budapest, The Institute for the History of the 1956 Hungarian Revolution, Historical Archives  of  the Hungarian State Security , 2007, 152 o., 2500 Ft

Ezerkilenszázözvenhat az újabb történeti irodalomban
Szerkesztette: Gyáni Gábor, Rainer M. János                   
Budapest, 1956-os Intézet–Gondolat Kiadó, 2007, 418 o., 5990 Ft
Recenziók 

Evolúció és revolúció. Magyarország és a nemzetközi politika 1956-ban
Szerkesztette: Békés Csaba
Budapest, 1956-os Intézet, 2007, 404 o., 3950 Ft

Békés Csaba: Az 1956-os magyar forradalom a világpolitikában
Budapest, 1956-os Intézet, 2006, 391 o., 5990 Ft

Hans Olink: Harcban az igazsággal -1956- Az amszterdami hideg polgárháború

Budapest, 1956-os Intézet, 2006, 157 o., 1790 Ft


Eörsi László: Köztársaság tér

              Budapest, 1956-os Intézet, 2006, 224 o., 2990 Ft
A forradalom emlékezete. Személyes történelem
Az Oral History Archívum interjúi alapján összeállította: Molnár Adrienne, Kőrösi Zsuzsanna, Keller Márkus, Könyv- és címlapterv: Molnár Iscsu István, 2006
Budapest, 1956-os Intézet, 2006, 374 o., 5990 Ft
Budapestről jelentjük... Az 1956-os forradalom az egykorú nemzetközi sajtóban, válogatás
Szerkesztette: Tischler János, Könyv- és címlapterv: Molnár Iscsu István
Budapest, 1956-os Intézet, 2006, 395 o., 5990 Ft
Budapest - 1956 a forradalom. Erich Lessing fotográfiái
Írások és visszaemlékezések: Erich Lessing, Fejtő Ferenc, Konrád György, Nicolas Bauquet
Budapest, 1956-os Intézet, 2006, 249 o., 9900 Ft
A vidék forradalma II.
Szerkesztő: Szakolczai Attila, könyv- és címlapterv: Molnár Iscsu István
Budapest, 1956-os Intézet –Budapest Főváros Levéltára 2006, 469 o., 3900 Ft
Valuch Tibor: Metszetek. Válogatott tanulmányok
Budapest, Argumentum –1956-os Intézet, 2006, 270 o., 3500 Ft

Csics Gyula: Magyar forradalom 1956. Napló
Budapest, 1956-os Intézet, 2006, 222 o., 4500 Ft
Recenziók, interjúk

Standeisky Éva: Gúzsba kötve. A kulturális elit és a hatalom

Könyv- és címlapterv: Molnár Iscsu István
Budapest, 1956-os Intézet – Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, 2005, 450 o., 4500 Ft
Recenziók, ismertetések

Évkönyv XIII. – A demokrácia reménye. Magyarország, 1945
Szerkesztő: Standeisky Éva, Rainer M. János; Felelős szerkesztő: Török Gyöngyvér; Könyv- és címlapterv: Molnár Iscsu István
Budapest, 1956-os Intézet, 2005, 277 o., 2800 Ft

1989 - 2009

Molnár Adrienne: 89:56. Ötvenhatosok a rendszerváltásról
Az Oral History Archívum életútinterjúiból Nagy Piroska 1988-89-es fényképeivel Budapest, 1956-os Intézet, 2009, 286 o., 3000 Ft

Öltöztessük fel az országot – Divat és öltözködés a szocializmusban Szerkesztette: Simonovics Ildikó és Valuch Tibor Budapest, Argumentum Kiadó – Budapesti Történeti Múzeum – 1956-os Intézet, 2009, 291 o., 3500 Ft

Évkönyv XIV. 2008 – Közelítések a kádárizmushoz
Szerkesztette: Germuska Pál, Rainer M. János,
Könyv- és címlapterv: Molnár Iscsu István                   
Budapest, Nógrád Megyei Levéltár–1956-os Intézet, 2008, 398 o., 3000 Ft

Megtorlások évszázada. Politikai terror és erőszak a huszadik századi Magyarországon
Szerkesztette: Szederjesi Cecília
Salgótarján-Budapest, 1956-os Intézet, 2008, 351 o., 3000 Ft

Rainer M. János: Jelentések hálójában. Antall József és az állambiztonság emberei 1957–1989
Budapest, 1956-os Intézet, 2008, 295 o., 3500 Ft
Ungváry Rudolf bevezetője
Recenziók, interjúk, tudósítások  

Tükörszilánkok. Kádár-korszakok a személyes emlékezetben
Szerkesztette: Kovács Éva, Budapest, MTA Szociológiai Kutatóintézet – 1956-os Intézet, 2008, 348 o., 2900 Ft
Tóth Eszter Zsófia bevezetője
Recenziók

A per. Nagy Imre és társai 1958, 1989
Szerkesztette: Dornbach Alajos, Kende Péter, Rainer M. János, Somlai Katalin, Budapest, 1956-os Intézet – Nagy Imre Alapítvány, 2008, 430 o., 4500 Ft 
Recenziók, interjúk, tudósítások

Tabajdi Gábor - Ungváry Krisztián: Elhallgatott múlt. A pártállam és a belügy. A politikai rendőrség működése Magyarországon 1956-1990
Budapest, Corvina Kiadó – 1956-os Intézet, 2008, 515 o., 3990 Ft  
Recenziók 

Litván György: Maradjunk a tényeknél. Történeti-politikai írások
Válogatta és szerkesztette: Gál Éva, Kende Péter, Budapest, 1956-os Intézet, 2008, 404 o., 3600 Ft    
               
Évkönyv XIV. 2006–2007 – Az 1956-os forradalom visszhagja a szovjet tömb országaiban
Szerkesztette: Rainer M. János, Somlai Katalin                   
Budapest, 1956-os Intézet, 2007, 455 o., 3000 Ft

The 1956 Hungarian Revolution and the Soviet Bloc Countries: Reactions and Repercussions
Edited by János M. Rainer, Katalin Somlai                   
Budapest, The Institute for the History of the 1956 Hungarian Revolution, Historical Archives  of  the Hungarian State Security , 2007, 152 o., 2500 Ft

Ezerkilenszázözvenhat az újabb történeti irodalomban
Szerkesztette: Gyáni Gábor, Rainer M. János                   
Budapest, 1956-os Intézet–Gondolat Kiadó, 2007, 418 o., 5990 Ft
Recenziók 

Evolúció és revolúció. Magyarország és a nemzetközi politika 1956-ban
Szerkesztette: Békés Csaba
Budapest, 1956-os Intézet, 2007, 404 o., 3950 Ft

Békés Csaba: Az 1956-os magyar forradalom a világpolitikában
Budapest, 1956-os Intézet, 2006, 391 o., 5990 Ft

Hans Olink: Harcban az igazsággal -1956- Az amszterdami hideg polgárháború

Budapest, 1956-os Intézet, 2006, 157 o., 1790 Ft


Eörsi László: Köztársaság tér

              Budapest, 1956-os Intézet, 2006, 224 o., 2990 Ft
A forradalom emlékezete. Személyes történelem
Az Oral History Archívum interjúi alapján összeállította: Molnár Adrienne, Kőrösi Zsuzsanna, Keller Márkus, Könyv- és címlapterv: Molnár Iscsu István, 2006
Budapest, 1956-os Intézet, 2006, 374 o., 5990 Ft

 
Budapestről jelentjük... Az 1956-os forradalom az egykorú nemzetközi sajtóban, válogatás
Szerkesztette: Tischler János, Könyv- és címlapterv: Molnár Iscsu István
Budapest, 1956-os Intézet, 2006, 395 o., 5990 Ft


Budapest - 1956 a forradalom. Erich Lessing fotográfiái
Írások és visszaemlékezések: Erich Lessing, Fejtő Ferenc, Konrád György, Nicolas Bauquet
Budapest, 1956-os Intézet, 2006, 249 o., 9900 Ft
A vidék forradalma II.
Szerkesztő: Szakolczai Attila, könyv- és címlapterv: Molnár Iscsu István
Budapest, 1956-os Intézet –Budapest Főváros Levéltára 2006, 469 o., 3900 Ft
Valuch Tibor: Metszetek. Válogatott tanulmányok
Budapest, Argumentum –1956-os Intézet, 2006, 270 o., 3500 Ft

Csics Gyula: Magyar forradalom 1956. Napló
Budapest, 1956-os Intézet, 2006, 222 o., 4500 Ft
Recenziók, interjúk

Standeisky Éva: Gúzsba kötve. A kulturális elit és a hatalom

Könyv- és címlapterv: Molnár Iscsu István
Budapest, 1956-os Intézet – Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, 2005, 450 o., 4500 Ft
Recenziók, ismertetések

Évkönyv XIII. – A demokrácia reménye. Magyarország, 1945
Szerkesztő: Standeisky Éva, Rainer M. János; Felelős szerkesztő: Török Gyöngyvér; Könyv- és címlapterv: Molnár Iscsu István
Budapest, 1956-os Intézet, 2005, 277 o., 2800 Ft

Vademecum – Jelenkortörténet Magyarország / Vademecum – Contemporary History Hungary. Vezérfonal az archívumokhoz, kutatási intézményekhez, könyvtárakhoz, egyesületekhez, múzeumokhoz és emlékhelyekhez / A guide to archives, research institutions, libraries, associations, museums and places of memorial
Edited by János M. Rainer, Judit M. Topits, Ulrich Mählert / Szerk. Rainer M. János, M. Topits Judit, Ulrich Mählert
Berlin – Budapest, 2005, A Stiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur megbízásából az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány / on behalf of the Foundation for Exploration of the Socialist Unity Party of Germany's Dictatorship and the Foundation for the Institute for the History of the 1956 Hungarian Revolution , 108 o., 1500 Ft
Rainer M. János bevezetője a kötethez
A kiadvány itt letölthető!

A monori tanácskozás 1985. június 14–16.
Szerkesztette, a bevezető tanulmány írta: Rainer M. János. Könyv- és címlapterv: Molnár Iscsu István
Budapest, 2005, 1956-os Intézet, 289 o., 3900 Ft
Bemutatta: Rainer M. János
Recenziók

Muddling Through in the Long 1960s. Ideas and Everyday Life in High Politics and the Lower Classes of Communist Hungary. Trondheim Studies on East European Cultures & Societes No. 16
Edited by János M. Rainer and György Péteri
The Institute of the 1956 Hungarian Revolution – Program on East European Cultures and Societes, Trondheim, 2005, 225 o. 4900 Ft
Rainer M. János bevezetője a kötethez
Recenziók, ismertetések


A magyar Quisling-kormány. Sztójay Döme és társai a népbíróság előtt.
Szerkesztette, a bevezető tanulmány írta, sajtó alá rendezte és a mutatókat készítette: Karsai László, Molnár Judit
Budapest, 2005, 1956-os KHT., 964 o. Bolti ára: 5200 forint, az 1956-os Intézetben megvásárolva: 4200 forint
Recenziók

Germuska Pál: Indusztia bűvöletében
Könyv- és címlapterv: Molnár Iscsu István
Budapest, 1956-os Intézet, 2004, 237 o., 3500 Ft
Bemutatta: Enyedi György, professzor
Recenziók, interjúk

Valuch Tibor: A lódentől a miniszoknyáig – fejezetek a XX. század második felének magyarországi öltözködéstörténetéből
Könyv- és címlapterv: Molnár Iscsu István
Budapest, 1956-os Intézet – Corvina Kiadó, 2004, 198 o., 2600 Ft
Bemutatta: F. Dózsa Katalin, művészettörténész
Recenziók, ismertetések

Évkönyv XII. - 2004. Magyarország a jelenkorban
Szerkesztő: Standeisky Éva, Rainer M. János; Felelős szerkesztő: Török Gyöngyvér; Könyv- és címlapterv: Molnár Iscsu István
Budapest, 1956-os Intézet, 2004, 369 o., 3000 Ft
Bemutatta: Gyáni Gábor, történész

Eörsi László: Széna tériek 1956
Könyv- és címlapterv: Molnár Iscsu István
Budapest, 1956-os Intézet–Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára , 2004, 369 o., 3500 Ft
Bemutatta: Vágvölgyi B. András, újságíró
Recenziók, interjúk

„Hatvanas évek” Magyarországon
Tanulmányok.
Szerkesztette: Rainer M. János. Könyv- és címlapterv: Molnár Iscsu István
Budapest, 1956-os Intézet, 2004, 509 o., 5000 Ft
Bemutatta: Gyáni Gábor, történész, egyetemi tanár
Recenziók a könyvrőlA „hatvanas évek” emlékezete
Az Oral History Archívum Gyűjteményéből
Összeállította: Molnár Adrienne. Könyv- és címlapterv: Molnár Iscsu István Budapest, 1956-os Intézet, 2004, 234 o., 2500 Ft
Bemutatta: Kukorelly Endre, író
Recenziók a könyvről


A vidék forradalma, 1956. I. kötet

Főszerkesztő: Szakolczai Attila, Á. Varga László. Könyv- és címlapterv: Molnár Iscsu István Budapest, 1956-os Intézet, 2003, 426 o., 3500 Ft
Hungary 1944–1953, angol nyelvű inernetes tananyagfejlesztés
Főszerkesztő: Rainer M. János, Lux Zoltán.
Budapest, 1956-os Intézet, 2003

Évkönyv XI. - 2003. Magyarország a jelenkorban
Szerkesztő: Standeisky Éva, Rainer M. János; Felelős szerkesztő: Török Gyöngyvér. Könyv- és címlapterv: Molnár Iscsu István
Budapest, 1956-os Intézet, 2003, 310 o., 2500 Ft
Rainer M. János: Ötvenhat után
Könyv- és címlapterv: Molnár Iscsu István
Budapest, 1956-os Intézet, 2003, 426 o., 3500 Ft
Recenziók a könyvről

Tischler János: „Hogy megcsendüljön minden gyáva fül”. Lengyel-magyar közelmúlt
Jelenkor Kiadó – 1956-os Intézet, Pécs – Budapest, 2003, 264 o., ,Ára: 2400 forint
Recenziók a könyvről

Múlt századi hétköznapok. Tanulmányok a Kádár-rendszer kialakulásának időszakáról
Szerkesztő: Rainer M. János. Könyv- és címlapterv: Molnár Iscsu István

Budapest, 1956-os Intézet, 2003, 385 o., 3800 Ft
Recenziók a kiadványról

Évkönyv X - 2002. Magyarország a jelenkorban
Szerkesztő: Standeisky Éva, Rainer M. János; Felelős szerkesztő: Török Gyöngyvér. Könyv- és címlapterv: Molnár Iscsu István
Budapest, 1956-os Intézet, 2002, 525 o., 3800 Ft
recenzió

Kiutazása közérdeket sért, dokumentumfilm
Zeneszerző: Alton Watson, Szemző Tibor, Vágó: Juhász Kata. Operatőr: Halász Gábor. Rendező: Pataki Éva. Producer: Eric Michel, Sárközy Réka.
Budapest, 1956-os Intézet, 2002, 3000 Ft, 55 perc
recenzió

Mérlegen a XX. századi magyar történelem - értelmezések és értékelések
Szerkesztette: Püski Levente és Valuch Tibor
Debrecen, Debreceni Egyetem BTK Törénelmi Intézete és az 1956-os Intézet, 2002, 538 o., elfogyott
recenzió

Évkönyv IX - 2001. Magyarország a jelenkorban

Szerkesztette: Kőrösi Zsuzsanna, Standeisky Éva és Rainer M. János. Könyv- és címlapterv: Molnár Iscsu István

Budapest, 1956-os Intézet, 2001, 310 o., 2100 Ft

Szakolczai Attila: Az 1956-os forradalom és szabadságharc
Könyv- és címlapterv: Molnár Iscsu István
Bp., 1956-os Intézet, 2001, 434 o., 4900 Ft
A kiadvány intézetünkben vásárolható meg, csak korlátozott mennyiségben kerül a könyvesboltokba.

Eörsi László: Corvinisták 1956.
A VIII. kerület felkelő-csoportjai
Könyv- és címlapterv: Molnár Iscsu István
Bp., 1956-os Intézet, 2001, 645 o., 2950 Ft
recenziók a könyvről

Piros a vér a pesti utcán.
Az 1956-os forradalom versei és gúnyiratai
Összeállította: Győri László. Bp., Írott szó Alapítvány, 1956-os Intézet, Magyar Napló Kiadó, 2001, 315 o., 2492 Ft
2. javított, bővített kiadás, 2002: 389 o., 2590 Ft
(A könyv a Magyar Napló szerkesztőségében kapható: Budapest, VI. Bajza u. 18.)
recenziók a könyvről
 
Gorbacsov tárgyalásai magyar vezetőkkel. Dokumentumok az egykori SZKP és MSZMP archívumaiból
Szerkesztette: Baráth Magdolna és Rainer M.János
Bp., 1956-os Intézet, 2000, 365 o., 2000 Ft
recenziók a könyvről

Évkönyv VIII - 2000. Magyarország a jelenkorban
Szerkesztette: Kőrösi Zsuzsanna, Standeisky Éva és Rainer M. János
Budapest, 1956-os Intézet, 2000, 486 o., 2000 Ft

 Kőrösi Zsuzsanna–Molnár Adrienne: Titokkal a lelkemben éltem. Az ötvenhatos elítéltek gyermekeinek sorsa
Budapest, 1956-os Intézet, 2000, 272 o., 1200 Ft
recenziók a könyvről

„Nagyon jó egyetemre jártam, a magyar forradalom egyetemére”; Georgiosz Vasziliu elmondja életét Hegedűs B. Andrásnak.
Az interjút készítette Hegedűs B. András. Az interjút szerkesztette és a jegyzeteket írta Hegedűs B. András és Kőrösi Zsuzsanna.
Budapest, 1956-os Intézet, 1999, 112 o., 750 Ft


1956. A magyar forradalom és szabadságharc enciklopédiája 1956. október 6-december 12. CD-Rom
Szerkesztette: Hegedűs B. András, Germuska Pál és Lux Zoltán.
Budapest, 1956-os Intézet, 1999, 5000 Ft

Rainer M. János: Nagy Imre. Politikai életrajz. Második kötet 1953-1958
Budapest, 1956-os Intézet, 1999, 486 o., 2000 Ft
(recenziók)

Évkönyv VII - 1999
Szerkesztette: Rainer M. János és Standeisky Éva.
Budapest, 1956-os Intézet, 1999, 400 o., 1900 Ft

Révész Sándor: Egyetlen élet. Gimes Miklós története
Budapest, Sík Kiadó -1956-os Intézet, 1999, 496 o. elfogyott


Ata Kandó: Édes hazám, Isten veled!
Szerkesztette: Gera Mihály.
Budapest, 1956-os Intézet-Interart Stúdió, 1999, 96 o. 1500 Ft


Évkönyv VI - 1998
Szerkesztette: Litván György.
Budapest, 1956-os Intézet, 1998, 280 o.,1750 Ft

Az egykori állambiztonsági szervek és azok iratai Németországban és Magyarországon. Az 1997. október 8-i konferencia jegyzőkönyve
Szerkesztette: Hegedűs B. András.
Bp., 1956-os Intézet, 1998, 168 o., elfogyott

A fordulat évei, 1947-1949 . Politika, képzőművészet, építészet
Szerkesztette: Standeisky Éva, Kozák Gyula, Pataki Gábor, Rainer M. János.
Bp., 1956-os Intézet, 1998, 343 o., 4000 Ft

Kövér György: Losonczy Géza 1917-1957
Bp., 1956-os Intézet, 1998, 405 o., 1750 Ft

Csicsery-Rónay István, Cserenyey Géza: Koncepciós per a Független Kisgazdapárt szétzúzására - 1947
Bp., 1956-os Intézet, 1998, 459 o., elfogyott

Tánczos Gábor emlékkönyv
Szerkesztette Ember Mária és Hegedűs B. András Budapest, 1956-os Intézet, 1998. 335 o., 990 Ft

Évkönyv V - 1996/1997
Szerkesztőbizottság: Hegedűs B. András, Kende Péter, Kozák Gyula, Litván György, Rainer M. János
Budapest, 1956-os Intézet, 1997. 400 o., 1500 Ft

Rendőrségi napi jelentések 1956. december 13. - december 31.
összeállította és a bevezetőt írta: Kajári Erzsébet. A jegyzeteket készítette: Kajári Erzsébet és Szakolczai Attila
Budapest, Belügyminisztérium-1956-os Intézet, 1997. 476 o., elfogyott

Boros Géza: Emlékművek ‘56-nak
Budapest, 1956-os Intézet, 1997. 286 o., 2400 Ft

Tükörcserepek. Magyarország, 1956 (videokazetta)
Rendezte: Vitéz Gábor, szakértő: Hegedűs B. András, operatőr: Rák József. Gyártó: Fővárosi Oktatástechnikai Központ - Magyar Tudományos Média Műhely, 3000 Ft

Pártok 1956 Válogatás 1956-os pártvezetők visszaemlékezéseiből
Szerkesztette: Kozák Gyula, Kőrösi Zsuzsanna, Tóth Pál Péter
Budapest, 1956-os Intézet, 1997. 332 o., 780 Ft

Eörsi László: Ferencváros 1956 A kerület fegyveres csoportjai
Budapest, 1956-os Intézet, 1997. 340 o., 890 Ft

Beck Tibor - Germuska Pál. Forradalom a bölcsészkaron
Szerkesztette: Hegedűs B. András. Lektorálta: Standeisky Éva
Budapest, 1956-os Intézet, 1997. 248 o., elfogyott

A fogoly Bibó István vallomásai az 1956-os forradalomról
A kötetet összeállította, a bevezetést, a jegyzeteket, valamint a Bibó István és társai peréről szóló tájékoztatót írta Kenedi János
Budapest, 1956-os Intézet, 1996. 220 o., elfogyott

Békés Csaba: Az 1956-os magyar forradalom a világpolitikában
Tanulmány és válogatott dokumentumok
Budapest, 1956-os Intézet, 1996. 184 o., elfogyott

Döntés a Kremlben,1956. A szovjet pártelnökség vitái Magyarországról
Szerkesztette: Vjacseszlav Szereda és Rainer M. János
Budapest, 1956-os Intézet, 1996. 260 o., elfogyott

The Hungarian Revolution of 1956. Reform, Revolt and Repression, 1953-1963
Edited by György Litván. English version edited and translated by János M. Bak, Lyman H. Legters.
London-New York, Longman,1996. p. 221, elfogyott

Rainer M János: Nagy Imre. Politikai életrajz Első kötet. 1896-1953.
Budapest, 1956-os Intézet, 1996. 556 o., elfogyott

Budapesti Oral History Archivum 1981-1996 /Oral History Archive, Budapest 198I-1996
Írta és szerkesztette: Kozák Gyula, Kőrösi Zsuzsanna, Molnár Adrienne
Budapest, 1956-os Intézet, 1996. 156 o., 750 Ft

Standeisky Éva: Az írók és a hatalom, 1956-1963
II. javított kiadás.
Budapest, 1956-os Intézet, 1996. 484 o., 980 Ft

Andrzej Paczkowski: Fél évszázad Lengyelország történetéből. 1939-1989
Fordította: Pálfalvi Lajos. A fordítást az eredetivel összevetette: Tischler János
Budapest, 1956-os Intézet, 1996. 156 o., 1750 Ft

1956 Kézikönyve. I kötet: Kronológia, II kötet: Bibliográfia, III kötet: Megtorlás és emlékezés
Főszerkesztő: Hegedűs B. András. A főszerkesztő munkatársai: Beck Tibor és Germuska Pál
Budapest, 1956-os Intézet, 1996. 436 o., 312 o., 392 o., elfogyott

Rendőrségi napi jelentések 1956. október 23. - december 12.
összeállította és a bevezetőt írta: Kajári Erzsébet. A jegyzeteket készítette: Kajári Erzsébet és Szakolczai Attila
Budapest, Belügyminisztérium-1956-os Intézet, 1996. 572 o., elfogyott

Egy francia diplomata a forradalomban. Guy Turbet-Delof 1956-os naplója
Szerkesztette: Litván György
Budapest, Francia Intézet - 1956-os Intézet, 1996. 180 o., 490 Ft

Tischler János: Az 1956-os magyar forradalom lengyel dokumentumai
Budapest, 1956-os Intézet - Windsor Kiadó, 1996. 264 o., elfogyott
1956-ról a rendszerváltás küszöbén (Széchenyi Füzetek IX.)
Szerkesztette és sajtó alá rendezte Hegedűs B. András és Baló Péter
Budapest, Széchenyi István Szakkollégium - 1956-os Intézet, 1996. 168 o. elfogyott

Győr 1956. I-II. Dokumentumgyűjtemény
Szerkesztette: Bana József, Borbély János, Szakál Gyula, Szakolczai Attila, Vörös Jenő. A bevezető tanulmányt írta: Szakolczai Attila
Győr, Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal kiadványa, 1996. 575 o., elfogyott

Rewolucja. Wegierska 1956 roku. Reformy, bunt i represje 1953-1963
Pod redakcja György Litvána. Przeklad z jezyka angielskiego Janusz Stawinski
Warszawa, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 1996. 292 o., 1200 Ft

Andrzej Paczkowski: Fél évszázad Lengyelország történetéből. 1939-1989
Fordította: Pálfalvi Lajos. A fordítást az eredetivel összevetette: Tischler János
Budapest, 1956-os Intézet, 1996. 156 o., 1750 Ft

Horváth Miklós: Maléter Pál
(Előszó: Mécs Imre)
Bp., 1956-os Intézet–Osiris-Századvég, 1995. 399 o., elfogyott

Bibó István (1911–1979) Életút dokumentumokban
A dokumentumokat válogatta, a kötetet összeállította: Huszár Tibor. A felhasznált interjúkat készítette Huszár Tibor és Hanák Gábor. A kötetet szerkesztette Litván György és S. Varga Katalin
Bp. 1956-os Intézet–Osiris-Századvég, 1995. 757 o., 1480 Ft

Évkönyv IV - 1995
Szerkesztőbizottság: Hegedűs B. András, Kende Péter, Litván György, Rainer M. János, S. Varga Katalin
Budapest, 1956-os Intézet, 1995. 440 o., 750 Ft

Tyekvicska Árpád: A bíboros és a katona
Mindszenty József és Pálinkás-Pallavicini Antal a forradalomban
Bp., Századvég–1956-os Intézet, 1994. 178 o., elfogyott

Wiktor Woroszylski: Magyarországi napló, 1956
Bp., Századvég–1956-os Intézet, 1994. 123 o., 420 Ft

Pesti utca – 1956
Válogatás fegyveres felkelők visszaemlékezéseiből
Szerkesztette Kozák Gyula, Bindorffer Gyöngyi, Gyenes Pál
Bp., Századvég–1956-os Intézet, 1994. 240 o., 420 Ft

Évkönyv III - 1994
Szerkesztőbizottság: Bak M. János, Hegedűs B. András, Litván György, Rainer M. János, S. Varga Katalin
Budapest, 1956-os Intézet, 1994. 380 o., 750 Ft

Die Ungarische Revolution 1956 - Reform - Aufstand - Vergeltung
Mitglieder des Autorenkollektivs des Instituts für Geschichte der Ungarischen Revolution 1956. Hrsg.: György Litván, János M. Bak. Aus dem Ungarischen von Anne Nass. Einleitung: von Jörg K. Hoensch.
Wien, Passagen Verlag, 1994. p. 211, 2300 Ft

A Petőfi Kör vitái hiteles jegyzőkönyvek alapján
V. Gazdaságpolitikai viták
Szerkesztette, a dokumentumokat összeállította és a jegyzeteket írta Hegedűs B. András
Bp., 1956-os Intézet, 1994. 176 o.,320 Ft

A Petőfi Kör vitái hiteles jegyzőkönyvek alapján
VII. Iparművész vita–Orvosvita
Szerkesztette, a dokumentumokat összeállította és a jegyzeteket írta Hegedűs B. András, Ember Mária és Bohó Róbert
Bp., 1956-os Intézet, 1994. 212 o., 320 Ft

Évkönyv II - 1993
Szerkesztőbizottság: Bak M. János, Hegedűs B. András, Litván György, S. Varga Katalin
Budapest, 1956-os Intézet, 1993. 361 o., elfogyott

A „Jelcin dosszié”. Szovjet dokumentumok 1956-ról
Szerkesztette: Gál éva, Hegedűs B. András, Litván György, Rainer M. János
Bp., Századvég–1956-os Intézet, 1993. 242 o., elfogyott

Az 1956-os magyar forradalom helye a szovjet kommunista rendszer összeomlásában. Az 1991. június 13–15-én az Országos Széchenyi Könyvtárban megtartott nemzetközi konferencia jegyzőkönyve (Kézirat gyanánt)
Bp., 1956-os Intézet, 1993. 155 o., 350 Ft

1956 dokumentumai Hajdú-Biharban
Főszerkesztő: Gazdag István, szerkesztők: Valuch Tibor, Filep Tibor
Debrecen, 1956-os Intézet, 1993. 509 o., 400 Ft

Eörsi László: A Tűzoltó utcai fegyveres csoport a forradalomban
Bp., Századvég–1956-os Intézet, 1993. 99 o., 350 Ft

„Szuronyok hegyén nem lehet dolgozni"
Válogatás 1956-os munkástanács-vezetők visszaemlékezéseiből Szerkesztette: Kozák Gyula, Molnár Adrienne, Kőrösi Zsuzsanna Bp., Századvég–1956-os Intézet, 1993. 356 o., elfogyott

Ötvenhatról nyolcvanhatban
Az 1956-os forradalom előzményei, alakulása és utóélete című, 1986. december 5–6-án Budapesten rendezett tanácskozás jegyzőkönyve.
Szerkesztette és a jegyzeteket írta Hegedűs B. András.
Bp., Századvég–1956-os Intézet, 1992. 334 o., elfogyott

A vidék forradalma
Az 1991. október 22-én Debrecenben rendezett konferencia előadásai
Szerkesztette Simon Zoltán, technikai szerkesztő: Valuch Tibor Debrecen, 1956-os Intézet, 1992. 114 o., elfogyott

Szemle. Válogatás a brüsszeli Nagy Imre Intézet folyóiratából
Szerkesztette: Kozák Gyula, előszó: Kende Péter
Bp., Századvég–1956-os Intézet, 1992. 307 o., 560 Ft

Várallyay Gyula: Tanulmányúton. Az emigráns magyar diákmozgalom 1956 után.
Szerkesztette: Murányi Gábor.
Bp., Századvég - 1956-os Intézet, 1992, 339 o., 650 Ft

Zimándi Pius: A forradalom éve. Krónika 1956-ból
Bp., Századvég–1956-os Intézet, 1992. elfogyott

Évkönyv I - 1992
Szerkesztőbizottság: Bak M. János, Békés Csaba, Hegedűs B. András, Litván György. Az évkönyv szövegét gondozta S. Varga Katalin
Budapest, 1956-os Intézet, 1992. 354 o., elfogyott

A Petőfi Kör vitái hiteles jegyzőkönyvek alapján
VI. Pedagógusvita
Szerkesztette, a dokumentumokat összeállította és a jegyzeteket írta Hegedűs B. András és Rainer M. János
Bp., Múzsák–1956-os Intézet, 1992. 178 o., elfogyott

A Petőfi Kör vitái hiteles jegyzőkönyvek alapján IV. Partizántalálkozó–Sajtóvita
Szerkesztette, a dokumentumokat összeállította és a jegyzeteket írta Hegedűs B. András és Rainer M. János
Bp., Múzsák–1956-os Intézet, 1991. 280 o., elfogyott

Az 1956-os magyar forradalom Refom-Felkelés-Szabadságharc-Megtorlás
Írta Bak M. János, Kozák Gyula, Litván György, Rainer M. János. Szerkesztette Litván György.
Bp., Tankönyvkiadó, 1991, 223 o., 350 Ft

Ungváry Rudolf: Utána néma csönd. - A miskolci egyetem 1956-os diákparlamentjének története
Bp. 1991, Történelmi Igazságtétel Bizottság-1956-os Intézet, 243 o., elfogyott

A Petőfi Kör vitái hiteles jegyzőkönyvek alapján
III. Történészvita
Szerkesztette, a dokumentumokat összeállította és a jegyzeteket írta Hegedűs B. András és Rainer M. János
Bp., Kelenföld–ELTE, 1990. 203 o., elfogyott

1956. A forradalom kronológiája és bibliográfiája
Bp., Századvég–Atlanti Kiadó–1956-os Intézet, 1990. 182 o.

A Petőfi Kör vitái hiteles jegyzőkönyvek alapján
I. Két közgazdasági vita
Szerkesztette, a dokumentumokat összeállította és a jegyzeteket írta Hegedűs B. András és Rainer M. János
Bp., Kelenföld–ELTE, 1989. 127 o., 320 Ft

A Petőfi Kör vitái hiteles jegyzőkönyvek alapján
II. Filozófusvita
Szerkesztette, a dokumentumokat összeállította és a jegyzeteket írta Hegedűs B. András és Rainer M. János
Bp., Kelenföld–ELTE, 1989. 206 o., 320 Ft

Kérjük írja meg véleményét, javaslatait.
Copyright © 2000 National Széchényi Library 1956 Institute and Oral History Archive
Utolsó módosítás:  2015. október 28. szerda

Keresés a honlapon