TANULMÁNYOK 1956-RÓL

Békés Csaba
Az amerikai kormány és a magyar semlegesség 1956-ban
Évkönyv III. – 1994. Budapest, 1994, 1956-os Intézet, 165–178. o.

Békés Csaba
Bibó István 1956. november 4-i üzenete Eisenhower amerikai elnöknek. (részlet)
Magyar Hírlap, 1993. október 22.

Békés Csaba
Egy megvalósulatlan amerikai javaslat a magyar forradalom megsegítésére 1956-ban
Holmi, 1993/10. szám

Békés Csaba
Győzhetett-e volna a magyar forradalom 1956-ban?
Romsics Ignác (szerk.): Mítoszok, legendák, tévhitek a 20. századi magyar történelemből, Osiris Kiadó, 2002, 339–360 p.

Eörsi László
’56 és az alvilág. (Egy börtönügynök jelentései, 1959)
Múltunk, 2002. 1. sz., 257–283. o.

Eörsi László
Adalékok az 1956–1957-es ellenállás történetéhez („A Bástya„)
Hatalom és társadalom a XX. századi magyar történelemben, 1956-os Intézet–Osiris Kiadó, 1995, 486–491. o.

Eörsi László
Budapest ostroma, 1956. A szovjet haderő Magyarországon
Budapesti Negyed, 2000, 29–30. sz., 256–310. o.

Eörsi László
Corvin köz, 1956
Beszélő, 2000, 9–10. sz., 95–98. o.

Eörsi László
A Corvinisták a második szovjet támadás után
Beszélő, 1997. november

Eörsi László
A Corvinisták viszontagságos útja
Magyar Hírlap, 1996. június 16.

Eörsi László
Dokumentumfilmek ’56 (1988–2003)
Az írás a Metropolis 2004/2. számában, a rendszerváltás utáni magyar dokumentumfilmről szóló összeállításban jelent meg.

Eörsi László
Egy ellopott hős (Iván Kovács László)
Népszabadság, 2002. december 28. 12. o.

Eörsi László
Mansfeld Péter és kultusza
Népszabadság, 2002. október 22.

Eörsi László
Szabó bácsi (1897–1957)
Élet és irodalom, 2002. október 18.

Eörsi László
A Széna téri felkelők tűzszüneti tárgyalása
Évkönyv X. – 2002. Magyarország a jelenkorban. Budapest, 2002, 1956-os Intézet, 335–340. o.

Eörsi László
A Vajdahunyad utcai felkelők
Évkönyv VIII. – 2000. Magyarország a jelenkorban. Budapest, 2000, 1956-os Intézet, 262–273. o.

Germuska Pál
Az 1956-os forradalom Tatabányán. Kronológiai vázlat
Évkönyv III. Budapest, 1994, 1956-os Intézet, 197–219. o.

Germuska Pál
Kádár János Tatabányán 1956. november 30-án
Beszélő, 1996. október, 77–85. o.

Hegedűs B. András–Kőrösi Zsuzsanna
Szikrák futottak a csizmák peremén. Hogyan emlékezünk 1956. október 23-ára?
Népszabadság, 1996. október 22.

Kenedi János
„Hálózati munkára nem alkalmas”. Komáromi Kornélia, történelmi látószögekből
Élet és Irodalom, 2011. május 27., Váci Polgár, 2011. május, 12-13. o.

Kenedi János
Heltai György. Az '56-os Nagy Imre-kormány külügyminiszter-helyettese
Élet és Irodalom, 2009. november 6. (kibővített változat)

Kende Péter
Mi történt a magyar társadalommal 1956 után
Évkönyv XI. – 2003. Magyarország a jelenkorban. Budapest, 2003, 1956-os Intézet, 9–17. o.

Kozák Gyula
Szent csőcselék
Évkönyv VII. – 1999. Magyarország a jelenkorban. Budapest, 1999, 1956-os Intézet, 255–281. o.

Kozák Gyula
Szervezetek az 1956-os forradalomban. (részlet)
Évkönyv VIII. – 2000. Magyarország a jelenkorban. Budapest, 2000, 1956-os Intézet, 219–237. o.

Litván György
Mítoszok és legendák 1956-ról
Évkönyv VIII. – 2000. Magyarország a jelenkorban. Budapest, 2000, 1956-os Intézet, 205–218. o.

Rainer M. János
1956 a 20. század történelmében
Rubicon, 2002. 11–12. sz. 4–8. o.

Rainer M. János
1956 fő kérdései és problémái – negyven év múltán
Rubicon, 1996. 8–9. sz. 14–19. o.

Rainer M. János
Az eszmék útja, előzmények és események
A magyar forradalom eszméi. Eltiprásuk és győzelmük (1956–1999). Szerk. Király Béla és Lee w. Congdon, Atlanti Kutató és Kiadó Társulat-Alapítvány, Budapest, 2001, 21–45. o.

Rainer M. János
Nagy Imre és a szovjet kommunizmus
Beszélő, 1996. 4. sz. 4–8. o.

Rainer M. János
Nagy Imre politikusi és gondolkodói útja
The Development of Imre Nagy as a Politician and a Thinker. Contemporary European History, 6, 3 (1997) pp. 263–277

Rainer M. János
Nemzeti függetlenség, semlegessség és dunavölgyi együttműködés. Nagy Imre külpolitikai nézetei
Társadalmi Szemle, 1998. 6. sz. 104–117. o.

Standeisky Éva
Antiszemitizmus az 1956-os forradalomban.
Élet és Irodalom, 2004. február 27. 14–15. o.

Standeisky Éva
Elmismásolt antiszemitizmus, elhallgatott múlt. Az 1956-os miskolci lincselés.
Élet és Irodalom, 2004. augusztus 20. 8–9. o.

Standeisky Éva
A bálványok ledőlnek. Az 1956-os forradalom előzményei
Rubicon, 1996. 8–9. sz.

Standeisky Éva
„Forradalomcsinálta népképviseletek”. Helyi hatalom az 1956-os forradalomban.
Századok 2006. 5. sz. 1235–1287. o.

Szakolczai Attila
Az egész ország forradalma”.
Előadás a Rutgers Universityn A Magyar Öregdiák Szövetség – Bessenyei György Kör meghívására 1998. október 23-án.

Szakolczai Attila
A fegyveres erőszakszervek restaurálása 1956-1957 fordulóján
Évkönyv VII. – 1999. Magyarország a jelenkorban. Budapest, 1999, 1956-os Intézet, 18–60. o.

Szakolczai Attila
Rohanunk a forradalomba. Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc
Rubicon, 1996. 1–2. sz.

Szakolczai Attila
Somogyvári Lajos történetei
Történeti Hivatal Évkönyve 2000–2001, Budapest, 2002, 233–256. o.

Szakolczai Attila
Az ’56-os politikai perek
Rubicon, 1995. 6. sz.

Szakolczai Attila
Tömegmozgalmak Miskolcon, 1956. október 25–26.
Évkönyv VIII. – 2000. Magyarország a jelenkorban. Budapest, 2000, 1956-os Intézet, 303–322. o.

Tischler János
Az 1956-os magyar forradalom – ahogy a lengyel újságírók látták
ArchivNet, XX. századi történeti források – online

Tischler János
A lengyelek és 1956
Népszava, 2002. október 24.

Valuch Tibor
Agrárkérdések és a magyar falu 1956–1957-ben.
Évkönyv VIII. – 2000. Magyarország a jelenkorban. Budapest, 2000, 1956-os Intézet, 286–302. o.

Valuch Tibor
Egy elkötelezett reformer. Donáth Ferenc
Rubicon, 1995. 8. sz. 18–22. o.