TANULMÁNYOK AZ 1956-1989 KÖZÖTTI IDŐSZAKRÓL

Albert Fruzsina–Dávid Beáta–Kőrösi Zsuzsanna
Kísérlet életútinterjúk kapcsolathálózati elemzésére.
Évkönyv 2000 – VIII. Magyarország a jelenkorban. Budapest, 2000, 1956-os Intézet, 323–337. o.

Békés Csaba
A kádári külpolitika 1956–1968
Rubicon, 1997. 12. sz. 19–22. p.

Eörsi László
’56 és az alvilág. (Egy börtönügynök jelentései, 1959)
Múltunk, 2002. 1. sz., 257–283. o.

Eörsi László
Mansfeld Péter és kultusza
Népszabadság, 2002. október 22.

Germuska Pál
Az állambiztonsági szervek ipari elhárító tevékenysége a szocialista nagyüzemekben az 1960-as években
Évkönyv VIII. –2000, Budapest, 1956-os Intézet, 58–77.o.

Germuska Pál
Ellenálló a WC-ben
Népszabadság, 2000. augusztus 14. 10.o.

Germuska Pál
Hadiipari együttműködés a KGST keretei között, 1956–1965.
Hadtörténeti Közlemények, 2006/1., 54–70. p.

Germuska Pál
A Közel-Keleti magyar haditechnikai export kezdetei
Évkönyv XI. –2003, Budapest, 1956-os Intézet, 79–91.o.

Germuska Pál – Murányi Gábor
A látható légió. Így született a munkásőrség
Heti Világgazdaság, 2001. február 3., 73–77. o.

Germuska Pál
Válságkezelési utak a magyarországi szocialista városokban. Szerkezetváltás Tatabányán és Ózdon 1990 és 2000 között
Évkönyv X. –2002, Budapest, 1956-os Intézet, 391–417.o.

Horváth Sándor
Urbanizáció és társadalmi integráció a hatvanas években
Évkönyv X. – 2002. Magyarország a jelenkorban. Budapest, 2002, 1956-os Intézet, 36–51.o.

Kende Péter
Mi történt a magyar társadalommal 1956 után
Évkönyv XI. – 2003. Magyarország a jelenkorban. Budapest, 2003, 1956-os Intézet, 9–17. o.

Kenedi János
Kismester dalnokok. Egy-két szó Kun Miklós könyve ürügyén
Évkönyv VII. – 1999. Magyarország a jelenkorban. Budapest, 1999, 1956-os Intézet, 323–329.o.

Kozák Gyula
A hatvanas évek társadalmáról
Évkönyv X. – 2002, Budapest, 1956-os Intézet, 11–35.o.

Kőrösi Zsuzsanna–Molnár Adrienne
„Még mondtuk is tréfásan egymásnak, ezért érdemes volt ülni egy pár évet”. Összeállítás az 1956-os Intézet Oral History Archívuma interjúiból.
Beszélő évek 1957–1968. A Kádár korszak története. 1. rész. Budapest, 2000, Stencil Kulturális Alapítvány, 6–35. o.

Kőrösi Zsuzsanna–Molnár Adrienne
„Hosszú, idegőrlő lélektani harc volt”. Összeállítás az Oral History Archívum visszaemlékezései alapján.
Évkönyv VII. – 1999. Magyarország a jelenkorban. Budapest, 1999, 1956-os Intézet, 128–154.o.

Kőrösi Zsuzsanna–Molnár Adrienne
Ha valami tabu, akkor azt az emberek lassan eltemetik...”.
A megtorlás következményei az ötvenhatosok második nemzedékének életében.
Hitel, 1996. október. 41–62. o.

Kőrösi Zsuzsanna–Molnár Adrienne
Kádár János a kortársak emlékeiben.
A megtorlás következményei az ötvenhatosok második nemzedékének életében.
Rubicon, 2000. 7–8. sz. 75–98. o.

Kőrösi Zsuzsanna
Szabadabb világban életet teremteni. Magyar emigránsok az új hazában - integrálódás, identitás visszaemlékezések tükrében
(előadásszöveg)
XVI. International Oral History Conference. Between Past and Future: Oral History, Memory and Meaning, Prága, 2010. július

Kőrösi Zsuzsanna
Titokkal a lelkemben éltem...”.
Az 1956-os magyar forradalom után kivégzettek gyermekei a Kádár-rendszerben
Café Bábel, 1996. I. (19. szám) 75–87. o.

Litván György
Bibó-megemlékezés a Rajk Kollégiumban, 1980. Dokumentumközlés
Évkönyv VII. – 1999. Magyarország a jelenkorban. Budapest, 1999, 1956-os Intézet, 123–127.o.

Molnár Adrienne
Elévülés nélkül. Válogatás az Oral History Archívum gyűjteményéből
Évkönyv X. – 2002, Budapest, 1956-os Intézet, 109–134.o.

Molnár Adrienne
„Minden eszközzel gátoltak bennünket”. A Borsod megyei munkástanács-vezetők sorsa a forradalom leverése után
Évkönyv IX. –2001, Budapest, 1956-os Intézet, 111–127.o.

Rainer M. János
Életjelek – ezerkilencszázhatvannyolc
Évkönyv XI. – 2003. Magyarország a jelenkorban. Budapest, 2003, 1956-os Intézet, 18–32 o.

Rainer M. János
Kádár János, a reformer?
A XX. Század Intézet Mit kezdjünk vele, Kádár János (1912-1989) című konferenciáján 2007. június 15-én elhangzott előadás szerkesztett változata (A „rendezvények” menüpont „Mit kezdjünk vele?” alcíménél található)

Rainer M. János
Magyarország a Szovjetunió árnyékában
Mérlegen a XX. századi magyar történelem – értelmezések és értékelések. Bp. 1956-os Intézet – Debreceni Egyetem Történelmi Intézet Új- és Legújabbkori Történelmi Tanszék, 2002., 203–215.

Rainer M. János
Nagy Imre újratemetése– a magyar demokratikus átalakulás szimbolikus aktusa
A magyar forradalom eszméi. Eltiprásuk és győzelmük (1956–1999). Szerk. Király Béla és Lee W. Congdon, Atlanti Kutató és Kiadó Társulat-Alapítvány, Budapest, 2001, 240–258. o.

Standeisky Éva
A belügy, a párt és a népi írók
2000, 2002. szeptember, 48–53. p.

Standeisky Éva
Cipő fűzővel. A hatalom és az irodalmi elit
2000, 2004. november, 45–56. p.

Standeisky Éva
Egy születésnap következményei
Évkönyv VII. – 1999. Magyarország a jelenkorban. Budapest, 1999, 1956-os Intézet, 109–122.o.

Standeisky Éva
Értelmiségi antiszemitizmus a Kádár-korszakban
Évkönyv VIII. –2000, 2002. július–augusztus, 95–98. p.

Standeisky Éva
Honvágy és szabadságvágy szorításában
Zilahy Lajos hazacsalogatása: kísérlet és kudarc

2000 –2000, Budapest, 1956-os Intézet, 26–39.o.

Standeisky Éva
Illyés Gyula és a hatalom az 1960-as években
2000, 2003. június, 59–71.o.

Standeisky Éva
Illyés Gyula hármas tükörben.
Rubicon, 2004. 8–9. sz. 88–96. o.

Standeisky Éva
Mélyrétegi metszet. Jobboldali fiatalok a hatvanas években
Évkönyv IX. –2001, Budapest, 1956-os Intézet, 87–110.o.

Standeisky Éva
Üldözött értelmiségiek a kora Kádár-korszakban. Zsigmond Gyula, Püski Sándor és társaik pere
Évkönyv X. – 2002, Budapest, 1956-os Intézet, 169–190.o.

Szakolczai Attila
Megtorlás és restauráció, 1956–1963
A magyar forradalom eszméi. Eltiprásuk és győzelmük (1956–1999). Szerk. Király Béla és Lee W. Congdon, Atlanti Kutató és Kiadó Társulat-Alapítvány, Budapest, 2001, 147–166. o.
 

ischler János
Az 1980–1981-es lengyel válság és Magyarország a szemtanúk és résztvevők visszaemlékezései alapján
Évkönyv X. –2002, Budapest, 1956-os Intézet, 360–390.o.

Tischler János
Az Infecundin sztori. Szeplős fogantatás
Heti világgazdaság, 2004. január 8.

Tischler János
„Egy becsületes TSZ-főkönyvelő egyedül többet sikkaszt, mintez a 23 ember együtt”. Az Onódy-ügyről az MSZMP Központi Bizottságában, 1965. március 11.
Évkönyv XI. – 2003. Magyarország a jelenkorban. Budapest, 2003, 1956-os Intézet, 33–50 o.

Tischler János
Lengyelország és a Nagy Imre-per
Népszabadság, 2002. június 28.

Tischler János
Az 1956-os magyar forradalom – ahogy a lengyel újságírók látták
ArchivNet, XX. századi történeti források – online

Tischler János
Az MSZMP és a lengyelországi válság, 1980–1981
ArchivNet, XX. századi történeti források – online,

Tischler János
A lengyelek és 1956
Népszava, 2002. október 24.

Tóth Eszter Zsófia
Változó identitások munkásnők élettörténeti elbeszéléseiben
Évkönyv X. – 2002. Magyarország a jelenkorban. Budapest, 2002, 1956-os Intézet, 36–51.o.

Ungváry Krisztián
Egyenes út a csúcsra. Harangozó Szilveszter, egy állambiztonsági főcsoportfőnök karrierje
Rubicon, 2007/3. sz. 29-35. o.

Ungváry Krisztián
Március 15. a pártállami diktatúrában - az állambiztonság célkeresztjében
Rubicon, 2007/3. sz. 20-28. o.

Valuch Tibor
A bőséges ínségtől az ínséges bőségig. A fogyasztás változásai Magyarországon az 1956 utáni évtizedekben
Évkönyv X.I – 2003. Magyarország a jelenkorban. Budapest, 2003, 1956-os Intézet, 51–78.o.

Valuch Tibor
Cukros–zsíros kenyér és borjúbécsi – az élelmiszerfogyasztási és táplálkozási szokások változásai
Műhely, 2005/1. sz. 57–63. o.

Valuch Tibor
A „gulyáskommunizmus” valósága
Rubicon, 2001/10–2002/1. sz. 69–76.o.